על רקע העימות בין הפוליטיקאים לבית המשפט העליון לגבי הגבלת כוחו, עולה כי שיעור האמון במערכת המשפט גבוה יותר לעומת האמון שרוכש הציבור בממשלה. הנתונים הם תוצאה של הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בו נבדק האמון של תושבי ישראל במערכות הציבוריות ושיעור ההתנדבות בקרב הישראלים. בעוד ש-55% מהציבור הביעו אמון במערכת המשפט (56% מקרב היהודים ו-48% מקרב הערבים) – רק 39% הביעו אמון בממשלת ישראל (41% מהיהודים ו-30% מהערבים).

עם זאת, האמון במערכת המשפט נמוך משמעותית לעומת האמון במערכת הבריאות. מהסקר החברתי של הלמ"ס עולה, כי למרות זמני ההמתנה הארוכים לעתים לתורים לרופאים מומחים ולניתוחים והצפיפות הקשה בבתי חולים – 75% הביעו אמון במערכת הבריאות – 73% מהיהודים ו-84% מהערבים. מקרב האוכלוסייה היהודית – 82% מהחרדים נותנים אמון במערכת הבריאות, 74% מהדתיים ו-72% מהחילוניים.

הסקר עסק גם בשיעור ההתנדבות בישראל, והנתונים עולה כי שיעור המתנדבים בקרב יהודים חרדים ודתיים גבוה יותר לעומת חילוניים ומסורתיים. על פי נתוני הסקר, כ-20% מהאוכלוסייה, המהווים כמיליון בני אדם, עסקו במהלך השנה בהתנדבות – 21% מהגברים ו-19% מהנשים. בעוד ש-24% מקרב היהודים התנדבו, בקרב הערבים שיעור ההתנדבות היה נמוך משמעותי – 6%. שיעור גבוה של מתנדבים נמצא בקרב יהודים חרדים ודתיים (32%, לעומת חילוניים ומסורתיים ששיעורם עמד על 24% ו-20% בהתאמה.

עוד עולה מפילוח הנתונים, כי 23% מהמועסקים התנדבו במהלך השנה, לעומת 15% מאלו שאינם מועסקים. 93% מאלה שהתנדבו דיווחו עם הם מרוצים מחייהם ו-62% העריכו, כי חייהם יהיו טובים יותר בשנים הקרובות. לעומת שיעור ההתנדבות הנמוך יחסית, שיעור התורמים לארגונים חברתיים או לאנשים פרטיים היה גבוה משמעותית. 61% מבני 20 ומעלה תרמו כסף לארגונים חברתיים או לאנשים פרטיים – 63% מהנשים ו-59% מהגברים.

מפילוח הנתונים עולה עוד, כי 66% מהאוכלוסייה היהודית תרמו, בעוד שמהאוכלוסייה הערבית שיעור התורמים עמד על 40%. שיעור גבוה במיוחד של תורמים נמצא בקרב יהודים חרדים – 91% וקרב דתיים – 78%.

על פי הנתונים, המעורבות בחיים הציבוריים או הפוליטיים נמוכה לעומת ההתנדבות. 16% בלבד דיווחו, כי היו מעורבים בחיים הציבוריים או הפוליטיים, ברמה המקומית או הארצית, כאשר נרשם שיעור זהה מקרב הגברים והנשים. ייתכן שהשיעור הנמוך נובע מחוסר האמון שניתן לשנות את המערכת הציבורית. 85% מהישראלים סבורים, כי אינם יכולים להשפיע על מדיניות הממשלה. 57% מהאוכלוסייה סבורים, כי יש להיזהר ממרבית האנשים ו-40% בלבד סבורים, כי ניתן לבטוח במרבית בני האדם.