האלימות בבתי הספר היא אחת הרעות החולות במערכת החינוך בישראל, ובמשרד החינוך החליטו לשים את הטיפול בה בראש סדר העדיפויות. בינתיים, התלמידים לא תמיד חשים מוגנים בבית הספר. לפי סקר חדש שנערך על ידי קבוצת גבים, המפעילה תוכניות לגישור נגד אלימות בבתי ספר ברחבי הארץ: 87% מתלמידי בתי הספר היסודיים נחשפו לאלימות מילולית בין תלמידים ו־83% נחשפו לאלימות פיזית.

הסקר נערך בקרב 400 תלמידי כיתות ג'־ו' בבתי ספר מכל הארץ ומכלל המגזרים, והוא בא לבחון כיצד התלמידים עצמם מתייחסים לגילויי אלימות וכיצד לדעתם נכון לפתור אותה. 70% מהתלמידים דיווחו כי הופנתה כלפיהם אלימות מילולית ו־51% דיווחו כי הופנתה כלפיהם אלימות פיזית מסוג כלשהו.

כשנשאלו מי מפריד בין תלמידים שמקללים אלה את אלה, השיבו 39% מהתלמידים כי תלמידים אחרים מהכיתה מתערבים, 42% השיבו כי צוות המורים מתערב ו־9% השיבו גם וגם. 10% השיבו כי המריבה נרגעת מעצמה. כשנשאלו מי מפריד באירוע אלימות בין תלמידים, ענו 49% מהתלמידים כי תלמידים אחרים מהכיתה מתערבים, 36% השיבו כי צוות המורים מתערב ו־6% השיבו גם וגם. 9% השיבו כי המריבה נרגעת מעצמה.

ההורים צריכים להיות מודאגים מכך שכשנשאלו התלמידים למי הם מספרים על מקרים שבהם היו מעורבים במריבה בבית הספר, רק 30% השיבו כי הם פונים להוריהם, 24% מספרים לחברים מהכיתה, 16% מדווחים למורים ו־11% משתפים גם חברים, גם מורים וגם הורים. 19% מהתלמידים לא מספרים על כך לאיש.

הדרך הטובה ביותר לדעת התלמידים לפתור סכסוכים היא הליך גישור - 32% מהתלמידים בחרו בה, 21% הציעו מעורבות של המורים, 10% הציעו לתת לתלמידים לפתור את העניין ביניהם, 8% הציעו להטיל חרם על אחד הצדדים, 7% הציעו ענישה כלפי אחד הצדדים, 7% הציעו מעורבות הורים ו־5% הציעו להתעלם מהסכסוך עד שיחלוף מעצמו.

עמרי גפן, מנכ"ל קבוצת גבים: "העובדה שרוב התלמידים מעדיפים לפתור סכסוכים בינם לבין עצמם ושליש מהם מאמינים בכוחו של גישור מעודדת מאוד ומעידה על רצון ויכולת לצמצם משמעותית את היקפי האלימות בבתי הספר. קללות וסכסוכים בין ילדים הם עניין נפוץ יותר מאלימות פיזית, ואני מאמין שגם בהיבט החינוכי נכון ואפילו מומלץ לעודד תלמידים ליישם פתרונות של דיבור והקשבה בגובה העיניים וללא מעורבות מיידית של סמכות מבוגרת – מורים והורים כאחד. לעומת זאת, ככל שמדובר באלימות פיזית יש לפעול גם באמצעים חינוכיים וגם ביצירת סביבה שאינה סובלנית כלפי אלימות פיזית".