מסמך מלפני שמונה שנים מראה כי בוועדה האחראית על המתנות במשרד ראש הממשלה דנו בשאלה להיכן נעלמות מתנות שמגיעות לבית ראש הממשלה ואמורות להיות מדווחות לוועדה. בפרסום הערב (שלישי) "החדשות" מובא המסמך המתעד דיון בנושא. כידוע, חוק המתנות קובע כי מתנה שניתנת לעובד ציבור או למי מבני משפחתו - מועברת למדינה. אם המתנה פעוטת ערך ואין חשש לטוהר מידות, יכול נבחר ציבור לפנות לוועדת המתנות לבקש את המתנה.שלמה בן נון, הממונה על המתנות במשרד ראש הממשלה, ביקש דיון דחוף בזמנו בנושא. "מגיעות בקשות לפנות לוועדת המתנות", אמר בן נון, "כאשר המתנות עצמן מתעכבות בלשכה או בבית ראש הממשלה. מגיעות אריזות של מתנות כאשר רק חלק מהמתנה נמצא בתוך האריזה".עזרא סיידוף, משתתף אחר בפגישה, סמנכ"ל במשרד ראש הממשלה ומקורבם של הזוג נתניהו, אמר כי "יש לרענן את הנוהל כדי שייקבע איך מתנות מגיעות לאחראי כדי לוודא שכל המתנות מגיעות בזמן ונרשמות". סיידוף מציע שאחרי שהמתנות תגענה לאחראי, יגיעו עובדי לשכת ראש הממשלה, ירשמו, יצלמו ויציגו לראש הממשלה. משתתף אחר בפגישה תהה: "הנוהל חל על רעיית ראש הממשלה? כי מתחילת הקדנציה למעלה משנה לא הובאו מתנות לשיקוף". בן נון אמר כי "מתחילת הקדנציה לא דווח על שום מתנה מרעיית ראש הממשלה, המתנות מגיעות באופן חסר, קופסאות רבות מגיעות חצי ריקות, כשחלק מהמתנות חסר בתוך הקופסאות". עוד העיר כי "יש שינוי בטפסי ההחתמה של המתנות. לאחר שוועדת המתנות מחליטה מה ייעשה במתנות, מועברות מתנות שהן קטנות ערך ורה"מ רוצה בהן, או שהן מיועדות לתצוגה במעון רה"מ יחד עם טפסים המצורפים להן, ומי שמבקש אותן צריך לחתום עליהן. אבל קרו מקרים שמישהו שינה את הכיתוב בטפסים ביחס לתוכן המתנה. מורידים פרטים. למשל אנגלה מרקל נתנה במתנה סט פורצלן של קנקנן לתה עם צלחות וכוסות ומחקו את הקנקן". סיידוף עמד לסכם את הדיון, ואמר כי "דיברתי עם אנשי הלשכה והעניין סודר". עו"ד מיכל גרוסמן, מתמחה משפטית במשרד רה"מ, הבהירה: "החוק חל גם על רעיית ראש הממשלה וכל המתנות המגיעות אליה. הנוהל חל עליהן, תוציאו רענון של הנוהל". תגובת משפחת נתניהו: "סערה בקנקן תה. מעלים מהאוב ניסיונות סרק מלפני שנים לפגוע במשפחת נתניהו. למשפחת נתניהו אין יד ורגל בניהול רישום המתנות או נוהל קבלתן. בכל הנוגע למשפחת נתניהו הדברים מתבצעים על פי הנהלים. מעניין למה הטענות מועלות דווקא עכשיו".