עוד הישג לראש עיריית נהריה, ז׳קי סבג, שנלחם על החזרת הטבות המס לעירו. הערב (רביעי) אושר בקריאה ראשונה במליאת הכנסת התיקון לחוק ״עדכון הטבות המס ביישובים בפריפריה ובקו העימות. סבג נפגש בשבועות האחרונים עם מספר רב של שרים וחברי כנסת בנושא, ולאחר הבטחתו המפורשת של שר האוצר, משה כחלון, ״הטבות המס יוחזרו לנהריה״, עשתה הצעת החוק צעד נוסף לאישור.

על פי הצעת החוק של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי כנסת מכל סיעות הבית, "מוצע לקבוע מספר תיקונים לפקודת מס הכנסה לעניין הטבות מס ביישובים בהן הגדלת מספר התושבים המירבי הנדרש ליישוב מוטב ל-85,000, קביעת תוספת לזיכוי ממס גם לתושבים ביישוב עירוני סמוך לגבול עימות בצפון השוכן עד למרחק של 9 קילומטרים מגבול ישראל עם לבנון, הגדלת הניקוד באשכול 4 למדד הפריפריאליות מ־50 ל־55, וביטול הוספת של 42,000 שקלים חדשים שניתנה לתושבים ביישובים עירוניים בנגב המשויכים לאשכול 3 במדרג החברתי־כלכלי החל משנת 2019".

ז'קי סבג. צילום: יוסלה 2011

בדברי ההסבר נכתב: "לאחרונה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד פריפריאליות מעודכן, ובהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצעים כמה תיקונים הנדרשים, בין היתר, עקב העדכון האמור. סעיף 11 לפקודה קובע תוספת לזיכוי ממס לתושבים ביישובים מוטבים מסוגים שונים, ובהם יישובים עירוניים צמודי גבול עימות בצפון. הטעם לכך הוא שיישוב עירוני צמוד לגבול עימות בצפון מתמודד עם קשיים ביטחוניים, ובתוך כך הוא מספק שירותים מוניציפליים גם ליישובים שבסביבתו".

עוד נכתב כי "לפיכך ראה המחוקק חשיבות בעידוד התיישבות בתחומו. עם זאת, רציונל דומה מתקיים גם לעניין יישוב עירוני סמוך לגבול עימות בצפון. לפיכך, מוצע לקבוע תוספת לזיכוי ממס גם לתושבים ביישוב עירוני סמוך לגבול עימות בצפון, כלומר כזה השוכן עד למרחק של 9 קילומטרים מגבול ישראל עם לבנון בקו אווירי, והכול בהתקיים הקריטריונים הקבועים בהסדר המוצע. יצוין כי העלות התקציבית של הצעת החוק לשנת 2018 היא 57 מיליון שקלים חדשים, והחל בשנת 2019 ואילך. העלות התקציבית היא 52 מיליון שקלים חדשים בשנה".

ח"כ גפני אמר כי "עד עכשיו לא הבנתי למה האוצר קבע שזה חוק תקציבי שהעלות שלו היא 250 מיליון שקלים. לא נפרוץ מסגרות ולא נשבור את המסגרת התקציבית". מדובר בהצעה תקציבית לה נדרש רוב של 50 ח"כים ואכן הצביעו בעדה 62 חברי כנסת ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכספים.