ועדת השרים לענייני חקיקה תדון היום (ראשון) בשתי הצעות חוק הנוגעות לציבור ההורים, האחת תדון בפיקוח ובהסדרה של מערך המסגרות לגיל הרך והשנייה תציע להפוך את האחד בספטמבר ליום בחירה. משרדי האוצר והרווחה הגיעו להבנות לאחר חודש של מו"מ בנושא הסדרת הפיקוח על המסגרות לגיל הרך, שיקבע חובת רישוי למעונות וסטנדרטים שיבטיחו את שלומם וטובתם של הילדים. החוק יסדיר לראשונה פיקוח על התנאים במעונות וייצור כלי אכיפה מנהליים, סמכויות מפקחים והוראות עונשין.
 
החוק יבשיל במלואו בתוך שש שנים, ויחול תחילה רק על מעונות יום ששוהים בהם 28 פעוטות לפחות. לאחר מכן, יחול החוק על מעונות שבהם 18 פעוטות לפחות, ובתום השנה השישית יוחל החוק על כל מעון יום ששוהים בו שבעה פעוטות לפחות. ההורים והארגונים השונים מרוצים מקידום הצעת החוק אך לא מסכימים לפריסתה למשך שש שנים.

יו"ר ועד הגנים הארצי, אחז אגם: "המאבק שלנו נושא פירות, ואכן חוקים שהיו תקועים שנים ארוכות עולים עכשיו לחקיקה. אבל חברי הכנסת חושבים שאפשר להמשיך למרוח אותנו. במקום להעניק לנו את הביטחון שאנחנו צריכים לילדים שלנו, הם ממשיכים לפגוע בחוקים ומעבירים אותם בלי תחולה ובלי משמעות. לא נעצור ולא נפסיק תמורת חצאי דברים ונמשיך לצאת לרחובות עד שנבין שחברי הכנסת פועלים כדי לשמור על הילדים שלנו, עכשיו, לא בעוד שש שנים".

 הורים מפגינים מול בית הגננת החשודה בהתעללות. צילום: אבשלום ששוני הורים מפגינים מול בית הגננת החשודה בהתעללות. צילום: אבשלום ששוני

 

בינתיים, פחות מחודשיים לפתיחת שנת הלימודים, תדון ועדת השרים לחקיקה בהצעת חוק, שיזמו חברי הכנסת אילן גילאון, יעקב מרגי ומירב בן ארי, המציעה לקבוע את היום הראשון לשנת הלימודים כיום בחירה. בדברי ההסבר להצעה נכתב: "הצעת חוק זו מבקשת כי כל עובד: הורה, סב, חבר משפחה או תומך אחר, יהיה זכאי ללוות את בנו, את בן משפחתו או את הילד שבו הוא תומך לבית הספר ביום פתיחת שנת הלימודים". עוד נכתב: "חוק זה כבר קיים הלכה למעשה בשירות הציבורי. הצעת חוק זו מעגנת את ההוראה בחקיקה על מנת לוודא שלכל עובד במשק תהיה הזכות לבחור את יום פתיחת שנת הלימודים כיום בחירה".