על רקע ההד הציבורי שנקשר סביב הורים שבוחרים שלא לחסן את ילדיהם, מפרסמת היום הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) נתונים שמצביעים על כך שחיסון ילדים רווח יותר בקרב חרדים וערבים. מהדוח, המתייחס לשנת 2017, עולה כי 92% מההורים לילדים בגיל 0־17 מחסנים את ילדיהם בקביעות, בכל החיסונים בהתאם לגיל הילד, כאשר 91% מהיהודים עושים זאת ו־95% מהערבים, 93% מהחרדים ו־92% מהחילונים. לעומת זאת, כ־4% מההורים אינם מחסנים את ילדיהם בקביעות וכ־1% אינם מחסנים את ילדיהם בכלל. 
 
הדוח מבוסס על הסקר החברתי של הלמ"ס, שבמסגרתו רואיינו בביתם כ־7,300 איש בני 20 ומעלה, שאמורים לייצג לצורכי הסקר כ־5.5 מיליון איש, על החיסונים והבדיקות הרפואיות שביצעו. ואולם, תמונת המצב בקרב מתחסנים מבוגרים הפוכה כמעט לחלוטין, שם נראה כי דווקא יהודים חילונים מחוסנים יותר. 26% בגילאים 20 ומעלה קיבלו חיסון נגד שפעת עונתית בשנה האחרונה: 24% מהגברים ו־27% מהנשים, 26% מהיהודים ו־24% מהערבים, כאשר בקרב היהודים אחוז המתחסנים יורד עם העלייה במידת הדתיות - 14% מהחרדים לעומת 29% מהחילונים. כמו כן, אחוז המתחסנים עולה עם הגיל ומגיע ל־65% בגיל 75 ומעלה. 
 

אחד הממצאים המעניינים בדוח, שצריך להדיר שינה במיוחד מעיני סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, הוא שבדיקות מוקדמות לגילוי סוגי סרטן רווחות באופן משמעותי יותר ככל שרמת הדתיות "יורדת". כך למשל, 74% מהנשים בנות 40 ומעלה ביצעו אי פעם את בדיקת הממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד - 77% מהיהודיות, לעומת 54% מהערביות, 49% מהחרדיות, 74% מהדתיות ו־79% מהמסורתיות והחילוניות. בדומה, 61% מהנשים בנות 25 ומעלה עברו אי פעם בדיקת משטח צוואר הרחם לגילוי סרטן בצוואר הרחם (פאפ): 67% מהיהודיות, לעומת 27% מהערביות, 42% מהחרדיות, 58% מהדתיות, 67% מהמסורתיות ו־76% מהחילוניות. 

לגבי סוגי סרטן אחרים, מהדוח עולה כי 51% מבני 40 ומעלה ביצעו אי פעם בדיקת דם סמוי בצואה לגילוי סרטן במעי הגס. 55% מהגברים ו־47% מהנשים עברו את הבדיקה, 73% מבני ה־60־74, 37% מהחרדים ו־51% מהחילונים. בשנה האחרונה 23% מהנשאלים ביצעו את הבדיקה - 45% מהגברים ו־42% מהנשים, 36% מבני 60־74, 22% מהיהודים ו־27% מהערבים, 18% מהחרדים ו־21% מהחילונים. 38% מבני 40 ומעלה עשו אי פעם בדיקת קולונוסקופיה: 41% מהגברים ו־36% מהנשים. 41% מכלל היהודים עברו את הבדיקה, לעומת 26% מהערבים, 20% מהחרדים, לעומת 43% מהחילונים.