בית החולים ליולדות הישראלי היחיד הפועל תחת רישיון משרד הבריאות בשכונות הירושלמיות שמעבר לגדר ההפרדה, נמצא בסכנת סגירה. הסיבה היא דרישת עיריית ירושלים לתשלום חוב ארנונה בסך כמיליון שקל. 
 
הנהלת בית החולים פנתה לאחרונה במכתב לסגן שר הבריאות יעקב ליצמן (יהדות התורה) בבקשה שיתערב כדי למנוע את הסגירה, אולם הוא מסרב. לטענתו, כמו גם לטענת העירייה, בית החולים יכול לפנות לקבלת הנחות, הניתנות למוסד ציבורי בהתאם לכללי העירייה ומשרד הפנים. אלא שלטענת בית החולים, הדבר אינו מתאפשר, בהיותו חברה ולא מלכ"ר או עמותה.
 
"בית החולים ירושלים ליולדות" (אל־קודס) הוקם ב־1973 בשכונת כפר עקב שבצפון ירושלים. אף שהשכונה נמצאת בתחומה המוניציפלי של ירושלים, בשל מיקומה מעבר לגדר, הרשות המקומית לא מספקת לבית החולים (ולכל האזור) שירותים עירוניים. יש לציין כי מדובר במוסד הרפואי היחיד באזור שמעבר לגדר הביטחונית והוא משרת באופן בלעדי את האוכלוסייה הירושלמית בשכונות הצפוניות לגדר, המונה למעלה מ־100 אלף תושבי ירושלים, בעלי תעודות זהות כחולות.
 

בבית החולים טוענים כי למרות דרישת עיריית ירושלים לתשלומי ארנונה בתעריפים הנגבים מבתי החולים במערב העיר, בית החולים אינו מקבל כלל שירותים עירוניים או ממשלתיים, היות שהגורמים הללו אינם מוכנים לעבור את גדר ההפרדה. בשל כך, הוא נאלץ לשלם מכיסו על שירותי תברואה, הדברה, קווי מים, דרכי גישה, פינוי פסולת רפואית ועוד. 
 
המשמעות של סגירת בית החולים היא השארת כ־100,000 בני אדם ללא שירותי חירום, ומעבר של יולדות, פצועים וחולים דרך המחסומים, אל בתי החולים במערב ירושלים. 
 
מעיריית ירושלים נמסר בתגובה: "המציאות שנוצרה בכפר עקב לאחר הקמת גדר הביטחון מקשה מאוד על פעילות הגופים האזרחיים, ובכלל זה עיריית ירושלים, בשכונה זו, בעיקר בשל הצורך באישור ובליווי של צה"ל". 
 
"בית החולים צבר חובות בארנונה ולא שילם למרות פניות רבות של העירייה", מסרו. "בפגישות שהתקיימו עם נציגי בית החולים ב־2017 הוסבר להם שהם רשאים להגיש בקשה להנחה מארנונה למשרד הפנים. ההנחה הינה בשיעור של 67% והסמכות לאשר את הזכאות להנחה היא של משרד הפנים בלבד". 
 
"עד היום, לפי מיטב ידיעתנו, בקשה כזו לא הוגשה", נאמר מטעם העירייה. "לו בקשה כזו הייתה מוגשת, הרי שחוב הארנונה שהיה עליהם לשלם היה בגובה של 33% מגובה החוב. כמו כן, הוצע להם להשתתף במבצע שיזם משרד הפנים לתשלום חובות ארנונה בהנחה של 50%, אולם בית החולים בחר שלא לפעול. כל הליכי האכיפה העירוניים בוצעו כדין ועל פי החוק".