מאזן ההגירה של מספר הישראלים שיצאו מישראל בהשוואה למספר הישראלים שחזרו בשנת 2016 היה שלילי ועמד על כ-6,300 ישראלים. ובמילים אחרות - יותר יורדים מאשר חוזרים, כך עולה מנתונים שפרסמה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). מהנתונים עולה כי מספר היורדים שעזבו את הארץ למשך יותר משנה הוא הנמוך ביותר ב-10 השנים האחרונות. כמו כן, מבחינת מאזן ההגירה נרשמה ירידה של כ-24% בהשוואה למאזן של שנת 2015, שעמד על 8,200 ישראלים.

מהנתונים עולה כי 15,200 תושבים יצאו לחו"ל בשנת 2016 ושהו שם שנה ויותר ברציפות. מדובר בירידה של תשעה אחוזים בהשוואה למספר היוצאים בשנת 2015 (16,700). 11,100 מתוכם יהודים וכ-4,200 לא יהודים. מלבד זאת, יש לציין כי מספר היוצאים הוא הנמוך ביותר מאז שנת 2006, והוא מייצג שיעור יציאות של 1.8 תושבים יוצאים לאלף תושבים בישראל.

50% מהגברים היוצאים בני 15 ומעלה היו רווקים, בהשוואה ל-33% מהנשים היוצאות. 50% מהנשים היוצאות בנות 15 ומעלה היו נשואות, בהשוואה ל-40% מהגברים היוצאים את הארץ, כאש יותר ממחצית 53% מכלל היוצאים הנשואים יצאו עם בני זוגם.

מבחינת תמונה החזרה לישראל, בשנת 2016 חזרו מחו"ל 8,900 תושבים לאחר שהייה רצופה של שנה ויותר. 65% מהחוזרים שהו בחו"ל למשך תקופה קצרה יחסית - עד שלוש שנים.

מספר החוזרים הוא הגבוה ביותר מאז שנת 2012, והוא מייצג שיעור חזרות של תושב אחד לאלף תושבים בישראל (מחצית משיעור היציאות). מספר החוזרים ב-2016 היה גבוה ב-5% ממספר החוזרים (8,500).