סטודנטים עם לקויות למידה אינם יכולים לקבל את ההתאמות וההטבות המגיעות להם בהשכלה הגבוהה רק בגלל עיכוב ביישום התקנות בנושא לקויות למידה. כפי שכבר נבדק ב"מעריב" כמה פעמים במהלך השנתיים האחרונות, הממשלה לא דואגת ליישם את חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות העל־תיכוניים, שמטרתו לעגן את זכויותיהם של מועמדים ללימודים ושל תלמידים עם לקות למידה, אף שכבר לפני עשור הוא נחקק. בשל אי־ההתקדמות ביישום התקנות, כ־20 אלף תלמידים שהוכרו כבעלי ליקוי למידה על ידי המוסד להשכלה גבוהה (מל"ג) אינם מקבלים את זכויותיהם.
 
לפי דוח חדש של המרכז להעצמת האזרח שבדק את מידת יישום החוק, מדובר במחדל מתמשך הנובע מכך שהממשלה טרם תיקנה חקיקת משנה לחוק שקבעה. יישומו של החוק, שנחקק בשנת 2008, לקה בסחבת מלכתחילה, ובשנת 2014 נחקק תיקון לחוק ובו ארבעה סטים של תקנות חובה שאמורות להסדיר הלכה למעשה את התנאים המיוחדים הדרושים לסטודנטים בעלי לקויות למידה.

אולם התקנות לא הוסדרו, ובהחלטת ממשלה 2588 נקבע כי עד יוני 2018, אמורות להתפרסם ולעבור להצבעה בכנסת לפחות שלוש מתוכן, בהן התקנה שקובעת התאמות מיוחדות באוניברסיטאות והתקנה שאמורה להסדיר את סוגיית אבחון הלקות. אולם אף שהנושא נידון לפני כחודשיים בוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת, לא פורסמה או הועברה לכנסת ולו תקנה אחת.

במצב הנוכחי, היות שלא נעשתה כל התקדמות בסוגיה, כל מוסד עושה כרצונו, וההתאמות לסטודנטים משתנות בהתאם לשיקול דעת המוסד. אשר לאבחון, יש שפע של מכונים ומבחנים שונים, ובמוסדות להשכלה גבוהה מחמירים ומקבלים אבחונים של מכונים ספציפיים. וכך, גם אם מוסד מסוים מקבל את האבחון, מוסד אחר יכול לדרוש אבחון חדש במכון אחר, תהליך שעשוי לעלות אלפי שקלים.

"הטיפול בסטודנטים בעלי לקויות למידה הוא דוגמה מובהקת למקרה שבו המדינה מצהירה על מדיניות חשובה אך אינה מיישמת אותה בפועל", אומרת עינת פישר לאלו, מנכ"לית המרכז להעצמת האזרח. "החוק הקובע את זכותם העקרונית של סטודנטים אלו חוקק כבר לפני עשר שנים, אך בשל אי פרסום התקנות הנדרשות, על אף המועדים שנקבעו בחוק ובהחלטת ממשלה, זכות מהותית זו אינה ממומשת בפועל, והמדינה אינה ממלאת את הבטחתה המפורשת לאוכלוסייה זו".

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "משרד החינוך מקדם את התקנת התקנות המדוברות מול הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, ואנו מקווים שהן יאושרו בהקדם".
ממל"ג נמסר בתגובה: "הנושא נמצא בטיפול ויוסדר בתקופה הקרובה".