מאבטח בנתב"ג ריסס בגז פלפל בני משפחה דרוזית מדליית אל כרמל במהלך בדיקה ביטחונית של רכבם. בעקבות האירוע החמור, פוטר איש הביטחון מרשות שדות התעופה בטענה כי פעל באופן בלתי מקצועי ובניגוד לנהלים.

מרשות שדות התעופה נמסר: "אנו מצרים על האירוע שהתרחש במהלך הבדיקה ביטחונית. בתחקור האירוע עלה כי המאבטח פעל באופן לא מקצועי ובניגוד לנהלים. האירוע שתוחקר מועבר בתדריכים לכלל המאבטחים".

עוד הוסיפו כי "מאחר והסתיים ההליך המבצעי במהלכו הוחלט שלא להמשיך את העסקתו של המאבטח מתחיל הליך משמעתי לפיטוריו".