מערך השיקום בבריאות הנפש נמצא על סף קריסה. הסיבה: אי החלת צו להשוואת תנאי ההעסקה של העובדות והעובדים הסוציאליים במערך השיקום המופעל ברובו על ידי עמותות שבאחריות משרד הבריאות לאלה של העובדים במגזר הציבורי. "עובדים סוציאליים רבים נוטשים את מערך בריאות הנפש וקשה לגייס אחרים במקומם", אומרת ענבל חרמוני, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים. "זה כבר פוגע בחלק גדול מכ־23 אלף אנשים הצורכים שירותי שיקום מגוונים בבריאות הנפש - הוסטלים, דיור מוגן בקהילה, ליווי בתעסוקה, מפעלים מוגנים, ליווי בלימודים, ליווי חברתי ועוד".
העובדים הסוציאליים הפגינו אתמול מול משרד הבריאות בירושלים בדרישה ליישם את צו ההרחבה לעובדים הסוציאליים במסגרת סל שיקום בבריאות הנפש. הצו נחתם כבר לפני כשנה וחצי על ידי שרי האוצר והרווחה משה כחלון וחיים כץ, ואמור היה להשוות את תנאי העסקתם של העובדים הסוציאליים העובדים בחברות פרטיות ובעמותות המעניקות שירותים בתוקף מכרזים לתנאיהם של המועסקים בהעסקה ישירה בשירות המדינה. אלא שצו ההרחבה פסח על העובדים הסוציאליים הפועלים תחת משרד הבריאות. מדובר בכ־90% מכלל העובדים המקצועיים בתחום.
בזמן שהעובדים שצו ההרחבה חל עליהם משתכרים כ־8,000 שקל ברוטו עבור 39 שעות עבודה שבועיות וזוכים לקרן השתלמות ול־22 ימי חופש, העובדים במיקור החוץ משתכרים כ־7,200 שקל ברוטו בעבור 43 שעות שבועיות. על תנאים סוציאליים נלווים כלל אין מה לדבר. 

ההשלכות הרות אסון לשיקום פגועי נפש. עמותת אנוש לבדה כבר נאלצה לסגור את המרכז החברתי באשקלון, זאת כתוצאה מהקושי בגיוס עובדים סוציאליים בתחום. כ־50 המשתקמים שבמקום נאלצו להיפרד מהמועדון שבו היו רגילים לקבל שירותי שיקום במשך שנים ולחפש חלופות אחרות, מה שמקשה על מצבם ומוסיף חוסר ודאות וחרדה להם ולבני משפחותיהם. 
"אנוש מתקשה לגייס כוח אדם למסגרות השיקום בתחומי הדיור בקהילה, מה שמקשה עלינו להכניס משתקמים חדשים למסגרות", אומרים באנוש ומוסיפים: "נאלצנו רק השנה לדחות את קבלתם של כ־100 מתמודדים עם מגבלה נפשית ברחבי הארץ". 
מבדיקת "מעריב־השבוע" מול משרד הבריאות עולה כי אף שצו ההרחבה לעובדים הסוציאליים במגזר שירותי הרווחה המופרטים פורסם בעקבות הסכם עובדי הקבלן שחתמה ההסתדרות עם משרד האוצר כבר ביולי 2015, והיה אמור לחול על כל עובד אשר העסקתו נדרשת במסגרת מכרזים של משרדי הממשלה, במשרד הבריאות כלל לא שותפו במהלך וטוענים כי גם לא תוקצבו בהתאם על ידי משרד האוצר.
"משרד הבריאות למד על צו ההרחבה רק לאחר שנדרש ליישמו, ולא היה חלק מעבודת המטה שבוצעה טרם החתימה על צו ההרחבה בין ההסתדרות למשרד האוצר ומשרד העבודה והרווחה", אומרים במשרד הבריאות ומוסיפים: "משרד הבריאות אינו יכול להחליט לבדו על החלת צו ההרחבה על כלל העובדים הסוציאליים העובדים במסגרות המתוקצבות, מה גם שהמשרד לא תוקצב כלל על כך. אנו מכירים באיכות עבודתם של העובדים הסוציאליים במערכת הבריאות ובצורך להשוות את תנאי העסקתם בהתאם לצו ההרחבה האמור. הנושא נמצא בדיון מתקדם עם משרד האוצר והסתדרות העובדים במטרה לסכם בהקדם על החלת צו ההרחבה במערכת הבריאות".