מכון הגיור 'עמי' שבהובלת הרב חיים דרוקמן, נמצא על סף סגירה בשל שינוי קריטריונים תקציביים. ביום ראשון ישלחו לכלל עובדי המכון מכתבי שימוע לקראת פיטורים.

מכון הגיור 'עמי' אותו הקים הרב דרוקמן הוביל למעלה מ-3000 מתגיירים שעברו בהצלחה את הליך הגיור, מידי שנה מלווה מכון 'עמי' למעלה מ-1200 מתגיירים ובני משפחותיהם במסגרת הליכי הגיור הממלכתי ואחראי על למעלה מ40% מהגיורים במסגרת זו.

ממכתב ששלח הרב דרוקמן בימים האחרונים, עולה כי שינוי הקריטריונים התקציביים גרם לאי יכולת כלכלית להמשך קיומו של המכון שהוא מרכזי בעולם הגיור. השינוי הביא לצמצום של  כ40% מהתקציב שהוקצה עד כה. בעקבות כך, מתריע הרב דרוקמן בפני ראש מערך הגיור הרב יצחק פרץ "נאלץ לסגור" ומבקש כי יידחו הקריטריונים החדשים.