האם אסירים נמנעים מלהתלונן על טיפול בריאותי לקוי? בשנתיים וחצי האחרונות הוגשו לנציב קבילות אסירים במשרד הבריאות שש תלונות עצמאיות, לעומת כ־180 תלונות מאסירים שהתקבלו בתקופה זו בארגון רופאים לזכויות אדם (רל”א). נתון זה מעלה סימן שאלה לגבי יעילותו של מנגנון נציבות קבילות אסירים במשרד הבריאות בענייני בריאות, הגוף שהוסמך על ידי המדינה לטיפול בקבילות שכאלה.
 
מדובר ב־178 תלונות חדשות שהתקבלו במשרדי הרל”א מתחילת שנת 2016 עד חודש יולי האחרון, לצד עשרות תלונות נוספות המטופלות שכבר בטיפול. בתקופה המקבילה התקבלו במשרד נציב קבילות הציבור 24 תלונות מאסירים ועצורים, אולם רק שש מתוכן הוגשו באופן ישיר על ידי האסירים, ואילו היתר הוגשו באמצעות הרל”א. 
 
בארגון טוענים כי הנתונים ממחישים שבפועל מנגנון הבקרה והפיקוח הרפואי, שלכאורה קיים עבור אסירים בשב”ס, אינו יעיל, וכי המערכת הרפואית בשב”ס מתנהלת ללא בקרה ופיקוח מקצועיים. לדבריהם, הנתונים משקפים שנציב קבילות הציבור במשרד הבריאות אינו נגיש לאסירים הלכה למעשה. 
 

לפי העמותה, הסיבה לפער האמור הוא היעדר מודעות בקרב אסירים לגבי אפשרות הפנייה לנציב קבילות אסירים לענייני בריאות במשרד הבריאות, וכן היעדר נגישות מספקת לנציב, שכן על הפנייה להיעשות באמצעות מייל, פקס או מכתב, ולא בטלפון (אמצעי ההתקשורת הנגיש ביותר לאסירים). 
 
“התנהלות זו ממשיכה את זלזול המדינה בכל מה שקשור לטיפול הרפואי בכלואים”, אומר ניב מיכאלי ממחלקת כלואים ברופאים לזכויות אדם. "מהתלונות המגיעות אלינו אפשר ללמוד על כשלים רבים בתפקוד מערכת הבריאות של שב”ס, וראוי היה שמשרד הבריאות יפקח על המתרחש שם וישקיע במנגנון שהוקם על מנת שבריאותם של האסירים לא תיפגע. רק העברת שירותי הבריאות לגוף מקצועי שאמון על נושאי רפואה ובריאות יוכל להבטיח שאסירים יקבלו את הטיפול הרפואי שהם זקוקים לו, באיכות סבירה ובפרק זמן סביר”. בשב”ס, ששירותי הבריאות בכלא נמצאים תחת אחריותו, העבירו את פנייתנו לתגובה למשרד הבריאות. ממשרד הבריאות לא נמסרה תגובה.