אחת הסוגיות החשובות ביותר שעל ראש העירייה החדשה של חיפה, עינת קליש־רותם, להתמודד עמן היא ללא ספק הבעייתיות בפעילותם של מפעלי בז"ן במפרץ חיפה. רק בחודש שעבר פרסם המשרד להגנת הסביבה את רשימת המפעלים המזהמים ביותר בישראל בשנה החולפת, ושלושת מפעלי מתחם בז"ן דורגו בה במקום השני, הרביעי והחמישי. 
 
מבין השלושה כרמל אולפינים (כאו"ל), ממפעלי הפטרוכימיה הגדולים בארץ, נחשב לבעייתי ביותר מבחינת הנזק הנגרם מפעילותו לאיכות החיים בסביבה. המפעל, המייצר בעיקר  חומרי גלם לתעשיית הפלסטיקה, עלה  בסוף 2016 לכותרות בעקבות ארבע תקלות גדולות שהיו במפעל בתוך חודש אחד. שנה קודם לכן, בחודש פברואר, ארעה דליפה ממושכת של חומרים מסרטנים לאוויר שלא דווחה לרשויות בזמן אמת. 
 
למרות זאת כעת מתברר כי המשרד להגנת הסביבה, שיגיש מחר לשימוע ציבורי את עדכון תקנות ההיתר לפליטת המזהמים למפעל, אומנם הקשיח מעט את הדרישות לתנאי הפעילות במקום, אולם דחה בשנה וחצי את יישום תוכנית הפחתת הפליטות שאמורה להיטיב משמעותית את איכות האוויר באזור. עוד עולה מניתוח מעמיק של המסמך על ידי "מגמה ירוקה חיפה" בשיתוף עם "מרכז מחקר סביבתי חיפה" כי ניתנה למפעל רשות מפורשת להמשיך בתהליכי הייצור גם כאשר תהליכי הפחתת הזיהום מושבתים. 
 

אחת השאלות העיקריות שמציבים הארגונים הסביבתיים היא מדוע המשרד להגנת הסביבה מעניק שעות ארוכות יותר להשבתת מתקן טיפול שמפחית פליטות בחומרים מסוכנים ומאפשר את השבתתו למשך 280 שעות בשנה,  במקום 50 שעות - כפי שהיה בהיתר הקודם. בהיתר המקל יש גם הרשאה לחרוג בפליטות מזהמים עקב תקלה כל עוד טורחים להודיע עליה, היתר לפלוט עשן שחור ומזהם מה"לפיד" של המפעל, שנועד לשריפת גזים רעילים במשך 20 דקות ביום בממוצע, והפחתה של פי שניים בתדירות הדגימות של העשן. 
 
יש להניח כי השימוע שייערך מחר יעורר סערה עזה בקרב פעילי הסביבה כדוגמת ליהי שחר ברמן מ"מגמה ירוקה חיפה", שמחתה  אתמול בראיון ל"מעריב־ השבוע": "לא ייתכן שהמשרד להגנת הסביבה ישנה שוב ושוב את החוקים לפי הגחמות של בז"ן, המפעל המזהם בישראל, שבו מתרחשות מעל 800 דליפות בשנה ונמדדות מאות חריגות מהמתקנים שלו".
 
ברמן הוסיפה כי "במסגרת ההיתר מצאנו לדאבוננו הקלות בלתי נסבלות לחברה, בהן פליטת מזהמים בעשרות עד מאות אחוזים יותר ממתקנים שכבר שנים לא עומדים בחוק. בהרבה מקרים המשרד להגנת הסביבה מאריך תקופת הקלות למפעל, אבל כל הקלה תגבה את המחיר הבריאותי מתושבי מפרץ חיפה".
 
גם ד"ר רויטל גולדשמיד, מ"מרכז מחקר סביבתי חיפה", מתחה ביקורת על המשרד להגנת הסביבה: "אנו עומדים משתאים מול התכופפות המשרד להגנ"ס עבור מפעלים מזהמים ונגד האינטרס הציבורי ובריאותו, ודורשים ביקורת חיצונית על המשרד להגנת הסביבה כדי לוודא שידם הארוכה של בעלי ההון היא לא, לכאורה, זו האוחזת בעט".
 
תגובת המשרד להגנת הסביבה: "מטרת עדכון ההיתר היא להפחית באופן ניכר את הפליטות, והמשרד יפעל להבטיח את העמידה ביעדים. המגבלות על פליטה בתקלה וכן שעות תקלה מרביות לא השתנו, וכן נוספה דרישה לדיווח מיידי, כך שהמפעל לא יוכל להודיע בדיעבד על פעילות אחזקה או הפסקה של מתקני הטיפול. ללפידים נוספה דרישה לניטור רציף, נוסף למגבלות שימוש שנתיות שנוספו. 
 
"יצוין כי בעקבות עיכובים שונים הנוגעים בעיקר למתן היתרי בנייה למתקני הטיפול ניתנו הארכות בלוחות הזמנים ליישום אמצעי הפחתה של תחמוצות חנקן".