בישראל רשומים כיום 7,745 נשאי HIV, מרביתם – 7,114 – אינם חולים באיידס. כך עולה מדוח אפידמיולוגי תקופתי בנושא HIV ואיידס בישראל, שמפרסם היום משרד הבריאות לקראת יום האיידס הבינלאומי שחל אתמול. הדוח מתייחס לתקופה שבין השנים 1981 ל־2017, שבמהלכה התגלו בישראל 9,593 מקרים חדשים של נשאי HIV וחולי איידס, ומתוכם התקבלו במשרד הבריאות 1,848 דיווחים על מקרי מוות או על אנשים שעזבו את ישראל. לפי השערת משרד הבריאות, מספר האנשים החיים היום עם HIV בישראל גבוה מזה ועומד על 8,874, כלומר כאלף נשאים אינם מאותרים. לפי הערכה זאת, כ־87% מנשאי ה־HIV מודעים לעובדת היותם נשאים (כל הנתונים נכונים לסוף שנת 2017).
 
לפני כחצי שנה פורסם שבשנת 2017 נרשמה לראשונה עלייה במספר המקרים החדשים שדווחו - 405 מקרי הידבקות. זאת, לאחר ארבע שנים רצופות של ירידה במספרם של נשאי HIV וחולי איידס. בשנת 2013 דווחו 464 מקרים חדשים, ב־2014 – 452 מקרים חדשים, ב־2015 – 409 מקרים חדשים וב־2016 363 מקרים חדשים. 
 
לפי הנתונים, מדובר בגברים בלבד. בקרב הומוסקסואלים - המוגדרים לצורך העניין כקבוצת סיכון - נרשמה עלייה מ־128 מקרים חדשים שדווחו בשנת 2016, ל־146 שדווחו בשנת 2017.
 

עם זאת, בשבועות האחרונים פורסם שבשנת 2017 נרשמה עלייה של 15% במספר הנבדקים בקופות החולים. הנתון מבוסס על תשובות שהתקבלו מהקופות בתגובה לפניית הוועד למלחמה באיידס. מנכ"ל הוועד למלחמה באיידס, עו"ד חן שמילו: "על אף הנתונים המעודדים מהקופות, העלייה במספר הנשאים החדשים בשנת 2017 מדאיגה ומחייבת הקצאת משאבים גדולה יותר להתמודדות נכונה עמה".