בישראל חיים כ-175 אלף נוצרים, המהווים כ-2% מאוכלוסיית המדינה, כך מסרה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפרסמה נתונים לרגל חג המולד. בלמ"ס ציינו, כי 77.7% מהנוצרים בישראל הם נוצרים ערבים. בשנת 2017 גדלה האוכלוסייה הנוצרית ב-2.2%, לעומת 1.4% בשנה הקודמת. העלייה בגידול נבעה בעיקר מהגירה מאתיופיה של 597 נוצרים בני הפלשמורה.

בלמ"ס ציינו עוד, כי רוב הנוצרים הערבים – 70.6% מתגוררים במחוז הצפון. 40.9% מהנוצרים שאינם ערבים מתגוררים במחוז תל אביב והמרכז ו-33.8% נוספים מתגוררים במחוזות הצפון וחיפה. שיעורם הגבוה יחסית של הנוצרים שאינם ערבים המתגוררים בתל אביב, נובע בעיקרו ממספרם הגבוה של העובדים הזרים והמסתננים השוהים באזור התחנה המרכזית הישנה ושכונות בדרום העיר.

היישובים עם האוכלוסייה הנוצרית הערבית הגדולה ביותר הם: נצרת – 22.1 אלף, חיפה – 15.8 אלף, ירושלים – 12.6 אלף ושפרעם – 10.2 אלף. הרכב הגילאים של כלל האוכלוסייה הנוצרית שונה מזה של האוכלוסייה היהודית ושל האוכלוסייה המוסלמית. שיעור הצעירים בגיל 19-0 בקרב הנוצרים עמד על 27.3%, לעומת 34.6% בקרב היהודים ו-45.8% בקרב המוסלמים. שיעור בני 65 ומעלה בקרב כלל הנוצרים עמד על 11.5%, לעומת 13.5% בקרב היהודים ו-4% בקרב המוסלמים.

800 זוגות נוצרים נישאו בישראל ב-2016. הגיל החציוני בנישואין ראשונים של החתנים הנוצרים היה 29.2 שנים ושל הכלות הנוצריות – 25.6 שנים. אשתקד נולדו 2,504 תינוקות לנשים נוצריות, מהן כ-75% לנשים נוצריות ערביות – 1,877 תינוקות. מספר הילדים הממוצע עד גיל 17 במשפחות הנוצריות הוא 1.89, מתוכן במשפחות הערביות הנוצריות – 2.01. מהנתונים עולה, כי מספר הילדים הממוצע במשפחות הנוצריות נמוך לעומת המשפחות היהודיות – 2.39 והמשפחות המוסלמיות – 2.83.

שיעור התעסוקה (מגיל 15 ומעלה) בקרב הנוצרים עמד על 66% - 72.1% בקרב הגברים ו-60.9% בקרב הנשים. לעומת זאת, שיעור התעסוקה בקרב יהודים עמד על 65.1% - 67.1% בקרב גברים ו-63.2% בקרב נשים. אשתקד היוו התלמידים הנוצרים כ-7% מכלל תלמידי כיתות י"ב בחינוך הערבי וכ-78.5% מקרב התלמידים הנוצרים בכיתות י"ב היו זכאים לתעודת בגרות – עלייה של כ-4.6% לעומת השנה שלפני כן. בקרב כלל הסטודנטים לתואר ראשון הייצוג הגבוה ביותר של הסטודנטים הנוצרים היה במנהל ציבורי – 14.2%, היסטוריה ישראלית – 12.1% ובתכנית הרב תחומית במדעי הרוח – 10.7%. 75.2% מהסטודנטים הנוצרים שלמדו לקראת תואר שני היו נשים, לעומת 62.7% מקרב כלל הסטודנטים שלמדו לתואר זה.

עוד עולה מהנתונים, כי בהשוואה לסטודנטים ערבים מוסלמים, שיעור הסטודנטים הנוצרים ערבים שלמדו חינוך והכשרה להוראה היה נמוך יותר ושיעור אלה שלמדו הנדסה, אדריכלות, משפטים ורפואה היה גבוה יותר.