לאחר שהחורף הגיע באופן רשמי בשבוע שעבר, בהמשך השבוע צפויים גשמים ברחבי הארץ שילווו בסופות רעמים וחשש לשיטפונות. המערכת הגשומה תחל כבר מחר כאשר לאורך מישור החוף ינשבו רוחות דרום מערביות ערות ולקראת הערב יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ. בלילה הגשם יתחזק ויתפשט בהדרגה עד צפון הנגב מלווה בסופות רעמים.

מהשירות המטאורולוגי נמסר כי ביום חמישי צפוי גשם לפרקים מצפון הארץ ועד לצפון מלווה בסופות רעמים בודדות ורוחות ערות. בנחלי המזרח קיים חשש לשיטפונות. בחרמון יירד שלג. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויהיו נמוכות מהרגיל. לקראת ערב הגשם ייחלש.

בשישי, צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. הטמפרטורות תשארנה נמוכות מהרגיל בעונה.