הפורום לישראל ירוקה בשיתוף מתיישבי השומרון עתר לבג"ץ בבקשה לצו ביניים נגד תאגיד המחזור אקומיוניטי והמשרד להגנת הסביבה. הסיבה היא תחקיר שערך הפורום ובו התגלה כי מנהלי מפעל המחזור "אקולוגיה לקהילה מוגנת" שבבעלות משותפת של תאגיד אקומיוניטי, מוכרים לכאורה רכיבים אלקטרוניים שאמורים היו למחזר לגורמים בשטחי הרשות הפלסטינית, וכי הללו שורפים אותם וגורמים לזיהום סביבתי קשה. 
 
את החומרים העביר הפורום למשרד להגנת הסביבה, אולם נראה כי המשרד החליט להתעלם מהעדויות ואף הגדיל לעשות והודיע בשבוע שעבר, בעוד העתירה תלויה ועומדת בבג"ץ, כי בכוונתו לחדש את ההתקשרות בין המדינה לתאגיד המחזור. למרות העתירה, ואף שעדויות הפורום והתושבים הובאו במסגרת כתבה ששודרה ב"החדשות" בנובמבר האחרון, נמסר מהמשרד להגנת הסביבה ביום שלישי שעבר: "בקרוב יהיה קל יותר למחזר פסולת אלקטרונית, ציוד חשמלי וסוללות: התאגידים מ.א.י ואקומיוניטי קיבלו מהמשרד להגנת הסביבה רישיון לחמש שנים נוספות כתאגידי מחזור לפסולת אלקטרונית, וחויבו לפרוש בתוך ארבע שנים תשתית מחזור ברחבי הארץ".
 
באותיות הקטנות של הודעתו הכניס המשרד להגנת הסביבה סייג אחד: "המשרד התייחס בתנאי ההכרה לריכוזיות הכלל־משקית, וציין כי בתקופה הקרובה הוא מתכנן לבחון את תאגידי המחזור הן מבחינת מבנה בעלויות והן מבחינת זיקה עסקית מהותית לחברות בעלות עניין בשוק הפסולת, כמו למשל הנושא של הזיקה האנכית בין מפעל המחזור 'אקולוגיה וסביבה' לבין תאגיד אקומיוניטי. 
 

"המשרד הבהיר כי לאור ממצאי הבחינה, ייתכן שיידרשו שינויים במבנה הבעלויות של תאגידי המחזור, בהתקשרויות הקיימות שלהם ובתנאי הרישיון הרלוונטיים". 
 
אולם אף שמועד סיום בדיקה או שלילה אפשרית של הזיכיון לא הוהברו בסייג זה, המשרד לא נמנע מחידוש זיכיון המחזור לתאגיד המפר כבר עתה, לכאורה לפחות, את תנאי הזיכיון.
 
גלעד אך, מנכ"ל הפורום לישראל ירוקה, אמר ל"מעריב": "זה שנים סובלים תושבי חבל לכיש והאזור מזיהום אוויר כבד שנגרם משריפת פסולת אלקטרונית, זיהום שגורם למקרי תחלואה ואף מוות. הפסולת מגיעה מישראל לכפרים אידנא ובית עווא, ושם היא נשרפת. בתחקיר עומק שערכנו, התברר לתדהמתנו שמי שמעביר את הפסולת לכפרים אלה הוא לא אחר ממפעל 'אקולוגיה' המחזיק גם בתאגיד המחזור אקומיונטי, תאגיד שזכה ברישיון מטעם המשרד להגנת הסביבה לפקח על מחזור הפסולת האלקטרונית בישראל".
 
כעת מבקשים העותרים להבטיח כי זיהומי האוויר והפגיעה הקשה בחיי התושבים ייפסקו, וכי הגורמים אשר פעלו בניגוד לחוק ייענשו. מהעתירה עולה גם כי נוסף על המפגעים הסביבתיים החמורים, ההשלכות על התושבים הגרים בסביבות השריפות הן בין היתר תחושות מחנק, צריבה בעיניים, עלייה בתדירות ובחומרת התקפי אסטמה בקרב ילדים ועלייה בתחלואת הסרטן, וכל זה על קצה המזלג.
 
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: "נשוא טענות הפורום לישראל ירוקה הוא התנהלות פסולה לכאורה של מפעל המחזור 'אקולוגיה לקהילה מוגנת', ולא של גוף היישום אקומיוניטי. 'אקולוגיה' היא אחת מבעלי המניות באקומיוניטי, אך מדובר בשתי ישויות משפטיות נפרדות - הראשונה היא מפעל מחזור והשנייה היא גוף יישום מוכר. גוף היישום אקומיוניטי עומד בתנאי המשרד להגנת הסביבה, והוא ימשיך להיות גוף יישום מוכר מכוח חוק פסולת אלקטרונית. 
 
"אשר לבג"ץ, העתירה התקבלה במשרד לפני כמה ימים, ואנו מכינים את התייחסותנו. רישיונו של גוף היישום אקומיוניטי ניתן ביום 13 בינואר 2019, עוד לפני העתירה האמורה. הרישיון ניתן על סמך בקשת ההכרה של אקומיוניטי שעמדה בכל תנאי המשרד".