כמעט חודשיים חלפו מהסערה שהתחוללה בעקבות ניסיון של מנהלי בתי ספר להטות את הציונים וכעת, לאחר שמשרד החינוך פרסם את נתוני המבחן רק באופן חלקי, היום (שני) הוא הודיע כי הוא מקפיא את פרסום הציונים ובמקביל יבחן מודל פרסום חדש.
הודעת משרד החינוך מגיעה לאחר שבחודש שעבר הסתדרות המורים הודיעה על סכסוך עבודה והנחתה את מנהלי בתי הספר ועובדי ההוראה לחדול מביצוע כל פעולה הקשורה למבחני המיצ"ב. כמו כן, גם ראשי רשויות קראו לשר החינוך נפתלי בנט לבחון את המשך קיום המבחנים ולדון יחד עם השלטון המקומי בפתרון חלופי.
במשרד החינוך ציינו היום כי "מבחני המיצ"ב מהווים כלי חשוב לניהול מערכת החינוך וקידומה. תוצאות בחינות המיצ"ב מספקות למשרד בסיס נתונים, המשמש אותו בניהול המערכת ובפיקוח אחר רמתה של מערכת החינוך והתקדמותה, ובכלל זה קביעת מטרות ויעדים לעבודה עם כלל בתי-הספר ועם אוכלוסיות מאותרות, וכן תשתית לתִעדוף השקעת המשאבים ולמתן מענה מותאם לכל מוסד חינוך לפי צרכיו ומוקד מטרותיו, כלי למעקב אחר אפקטיביות תכניות והקצאת תקציבים שהוחלה".

במשרד החינוך מסרו עוד כי לאחר פרסום ציוני המיצ"ב "חל שינוי נסיבות משמעותי המשליך על מערך האיזונים שבין זכות הציבור לדעת לבין הצורך למנוע פגיעה בתפקוד הרשות המינהלית, משרד החינוך, ומחייב בחינה מחודשת של הנושא בכללותו". לכן הוחלט לערוך בדיקה שתכלול בחינת שינוי במתכונת הבחינה והפרסום, כאשר הבדיקה הזו תיערך על ידי צוות מקצועי שימונה על ידי מנכ"ל משרד החינוך בזמן הקרוב.  

הסתדרות המורים מסרו בתגובה להודעת משרד החינוך: "אנו מברכים על ההחלטה של משרד החינוך, שקיבל את עמדת הסתדרות המורים והכיר בנזקים שיוצרים מבחני המיצ״ב. זהו צעד ראשון והכרחי לקראת ביטול כולל של מבחני המיצ'"ב והקמת ועדה משותפת לבדיקת הנושא".

רחלי אדרי, מנכ"לית התנועה לחופש המידע שהובילה לחשיפת ציוני המיצ"ב ב-2012 אומרת כי "משרד החינוך בוחר לתלות את כל תחלואי מערכת החינוך בפרסום תוצאות המיצ"ב. עמדתנו הייתה ונשארה כי ככל שמתקיימים מבחני מדד והערכה במערכת החינוך יש להביאם בפירוט המלא ביותר לציבור ההורים והתלמידים".
כזכור, נתוני מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית־ספרית), שנועדו לבדוק באיזו מידה תלמידי בתי הספר היסודיים ותלמידי חטיבות הביניים עומדים ברמת הדרישות המצופה על פי תוכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה, פורסמו באופן חלקי בלבד מכיוון שמשרד החינוך חשד כי מנהלי בתי ספר ניסו להטות את תוצאות המבחנים כלפי מעלה. כך שהמבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתות ה' לא נכללו בנתונים בגלל שיעור גבוה וחריג של תלמידים שנבחנו בכיתות המותאמות – כיתות שבהן זוכים התלמידים להקלות במבחנים.