ממחקרים שנערכו בשנים האחרונות עולה שנשים מצביעות באופן מובהק שמאלה יותר מגברים. הדבר נכון גם בישראל וגם בעולם ומדובר במגמה שהתהפכה – עד לפני כחמישים שנה, מי שהעדיפו את השמאל היו דווקא הגברים.
 
שלוש חוקרות ישראליות ניסו לברר את הסיבות לשינוי. במחקרן הסתמכו החוקרות על נתונים של מכוני הסקרים הגדולים באירופה, מהם עולה כי לפני חמישה עשורים הצביעו נשים במדינות דמוקרטיות מערביות למפלגות שמרניות, יותר מגברים. דפוסי ההצבעה המגדריים השתנו בהדרגה, ובין שנות השמונים והתשעים היחס בין דפוסי ההצבעות השתווה.

כיום דפוסי ההצבעה הפוכים; כמעט בכל מדינות המערב נשים נוטות להצביע למפלגות המשויכות לצד השמאלי של המפה הפוליטית, בעוד גברים נוטים להצביע למפלגות ימין, ואף לימין רדיקלי. בישראל הפער עומד על כ־%12 בבחירות האחרונות, שנערכו ב־2015.
 

החוקרות התמקדו דווקא במגדר הגברי. "מסתמן מהמחקר שלנו שפגיעות תעסוקתית המושפעת ממסחר ומהתפתחות טכנולוגית, כמו גם הגירה של כוח עבודה זול וזמין, הובילה את עובדי הכפיים לתמוך בימין הקיצוני", הסבירה פרופ' אורית קדר ממרכז פדרמן לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית, ממובילות המחקר. "גברים מחזיקים בעבודות כפיים יותר מנשים, מה שהוביל אותם לנטוש את השמאל ולתמוך בימין בשיעורים גבוהים. ככל שהגבר חש שהפרנסה שלו מאוימת על ידי הגירה ושינויים טכנולוגיים, וכשהשמאל המסורתי מחפש פתרונות מרכז, כך הנטייה שלו היא להצביע למפלגות ימין קיצוני". 
 
לדברי פרופ' קדר, "ראו את זה לאחרונה בבחירות לקונגרס האמריקאי, בבחירות בין טראמפ לקלינטון וכמובן בבחירות בישראל. יש לכך כמה סיבות, בראשן המהפכה הפמיניסטית. נשים יצאו למעגל העבודה ותומכות במי שמחזק את זכויות עובדים, במקרה זה תנועות השמאל. בנוסף, האפשרות לפרידה מבן הזוג הפכה ממשית יותר וההיתכנות שיום אחד האישה תעמוד עצמאית, על כן חשובה לנשים המדיניות הכלכלית".