המרכז לנפגעי גזענות פנה במכתב לעיריית ירושלים בעקבות הוראות שהוציא אגף החירום והביטחון של העירייה לקראת פסח, בהן התבקשו הגננות והסייעות לא לאפשר לזרים להיכנס לשטחי הגנים, תוך הדגשה כי "אין אישור כניסה לבני מיעוטים". 


המרכז פנה במכתב לעיריית ירושלים ובו צויין כי "ייחוס מסוכנות או עבריינות לאדם אך בשל היותו בן מיעוטים - קרי, מי שאינו משתייך לקבוצת הרוב היהודי בישראל, ומתן יחס שונה וזאת בהיעדר מידע קונקרטי על מסוכנות או עבריינות כאמור מצד אותו אדם, עומד בסתירה לעקרונות היסוד של השיטה הדמוקרטית הישראלית ובראשם, כבוד האדם ועיקרון השוויון". 
 
עוד נכתב כי "ההנחיה מבדלת את כל מי שאינו משתייך לציבור היהודי בישראל מכלל הציבור הישראלי, מסמנת אותו באות קין, נוהגת בו הלכה למעשה כאויב שיש להישמר ממנו והכל אך על רקע השתייכותו הלאומית דתית. בכך, יש משום אפליה פסולה העולה כדי פגיעה בזכות לשוויון". מהמרכז נמסר: "שלשום הודיע לנו מנהל אגף חירום וביטחון בעירייה שההנחיה תשונה ותופץ מודעה חדשה. נעקוב".

עיריית ירושלים בתגובה: "נהלי הביטחון למוסדות חינוך נקבעים עי משטרת ישראל ומשרד החינוך. עיריית ירושלים פועלת לפיהם. הפרסום המדובר הופץ לפני למעלה משנה וחצי. אנו מודים על הפניית תשומת הלב לאופן ניסוח ההנחיות ונפעל בהקדם לתיקונם".

ההנחיה שהוצאה מעיריית ירושלים. קרדיט: המרכז לנפגעי גזענות

פניית המרכז לנפגעי גזענות by Anonymous YDLEjuJLTd on Scribd