ארץ זבת חלב ודבש: תפוקת החלב הכוללת בשנת 2018 נאמדה בכ-1,635 מיליון ליטר, עלייה של 1.9% לעומת שנת 2017, בהמשך לעלייה של 4.5% לעומת שנת 2016. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפרסמה נתונים על החלב והדבש בישראל לרגל חג השבועות. התנובה הממוצעת לפרה עמדה בשנת 2018 על 12.010 ק"ג חלב בשנה, כמעט ללא שינוי לעומת השנה שלפני כן.
 
כמות חלב הבקר היוותה כ-97% מכלל כמות החלב והיא עלתה ב-2.2%. חלב הצאן, המהווה 3% מסך כמות החלב, ירד לעומת זאת ב-8.5%. הכמות שנמדדה כוללת את את החלב שנצרך באופן עצמאי, בעיקר במגזר הערבי שם צריכת העיזים גבוהה. בלמ"ס ציינו, כי מהשוואה לעומת מדינות אחרות בעולם, עולה כי תנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם – כ-12 אלף ק"ג חלב לפרה (כ-12.5 ליטר).
 
ערך החלב עבור היצרן עלה אשתקד ב-3.6% ונאמד בכ-3.4 מיליון שקל – כ-11% מסך התפוקה החקלאית. בשנת 2018 על מחיר חלב הבקר ליצרן ב-2%, מחיר החלב עיזים עלה ב-3% ומחיר חלב הכבשים ירד ב-2.7%. בשנת 2018 פעלו בישראל 750 רפתות, ירידה של 1.2%לעומת 2017 וצניחה לעומת 1,250 רפתות שפעלו בשנת 2001.
 

באותה תקופה מספר החולבות עלה מ-116 אלף ל-128 אלף. הגידול במספר החולבות, למרות הירידה במספר הרפתות, נבע מעלייה בתפוקות יחידת הייצור, מהתייעלות ומרפורמה שחלה בענף החלב. תפוקת הדבש נאמדה אשתקד בכ-3,600 טון, עלייה של 2.9% לעומת שנת 2017, בהמשך לעלייה חדה של 40% לעומת השנה שלפני כן.
 
בלמ"ס מסבירים את התנודות החדות בתפוקת הדבש בשנים 2018-2014 בעיקר לנוכח שינויים בכמויות המשקעים באזורים שונים בארץ. תפוקת הדבש בישראל נובעת מכ-120 אלף כוורות. הייבול הממוצע בכל כוורת היה כ-29 ק"ג דבש והכמות הכוללת לא סיפקה את כל הביקוש המקומי לדבש במדינת ישראל. 
אשתקד יובאו לישראל כאלף טונות דבש, לעומת כ-1,200 טונות בשנת 2017. מחיר הדבש ירד אשתקד ב-1.1% לעומת 2017.