מנחם (נחיק) נבות, שעמד בראש שניים מאגפי המוסד והיה המשנה לראש המוסד מת היום (שבת) בגיל 88. על אף מגוון התפקידים שעשה שמו נקשר בעקר לקשר השנוי במחלוקת שטיפח והעמיק משנות השבעים עם הנוצרים בלבנון, שהוביל לפלישת ישראל ביוני 1982 ללבנון ולמלחמה שנמשכה שם 18 שנים.
 
נבות נולד בהרצליה בשנת 1931. בהיותו בן 13 התגייס לשירות הידיעות (ש"י) של ארגון ההגנה ועסק בעקר במעקב אחר מנהיגי מחתרת לח"י. במלחמת העצמאות השתתף במבצעים למעצרם של פעילי לח"י ואצ"ל, שחלקם נתפסו בידי הנהגת הישוב כמי שאינם מוכנים לקבל את מרות הממשלה ומוסדותיה.
 
ב-1952, בזכות היכרותו עם איסר הראל עוד מימי הש"י ומגוריהם בהרצליה הוא התקבל לעבודה בשירות הביטחון הכללי (שב"כ). זה היה בעידן של חבר מביא חבר והמלצה אישית הספיקה לרוב כדי להתקבל לשירותים החשאיים. בשב"כ הוא היה מאבטחו של ראש הממשלה דוד בן גוריון. כעבור שלוש שנים נסע ללימודים לבריטניה ושם מילא משימות מטעם המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.
 

בשובו מלימודיו שובץ בעבודות המטה ולמרות נאמנותו לאיסר הראל כמו ותיקים אחרים, מינה אותו ב-1963 מאיר עמית לראש לשכתו (מזכיר אישי) ומתוקף זה היה גם מזכיר ועדת ראשי השירותים (ור"ש) שראש המוסד עומד בראשה. בהמשך הצטרף לתבל, האגף לקשרי חוץ של המוסד ובמסגרת זאת נשלח להיות איש קשר של הארגון לשירותים מקומיים ובכלל זה לסי.אי.איי. האמריקני. הוא פעל גם באיראן כראש שלוחת המוסד בתקופת השא וביקר בכורדיסטן כחלק מהסיוע הישראלי למרד הכורדי בעיראק. במסגרת זו הוא היה אחראי על העלאתם בחשאי תוך הברחת הגבול לאיראן, בסיוע הכורדים של כמה אלפי יהודים עיראקים.
 
לאחר שהיה ראש אגף המנהל הוא מונה ב-1980 לראש תבל, שבה יחד עם דייב קמחי דחפו להעמקת הקשר עם הנוצרים בלבנון. ביום שבו רצחו סוכנים סוריים את נשיא לבנון בשיר ג'מייל בספטמבר 1982, שהה נבות בביירות וכששמע על החיסול חרב עליו עולמו, כפי שהעידו מי שפגשו בו אז.
 
לאחר שפרש מהמוסד הוא פנה לעסקים פרטיים. בשיחות שהיו לי עמו ניסה תמיד להצטדק ולהסביר כי נעשה לו עוול וכי הוא דווקא התנגד להסתמכות על הפלנגות הנוצריות והאמין במדיניות של ראש הממשלה יצחק רבין שקבע כי יש לעזור לנוצרים לעזור לעצמם. "לצערי" אמר לי "גישה זו שונתה בתקופת ראש הממשלה מנחם בגין ושר הביטחון אריאל שרון.

כעשרים שנה לאחר מכן נשאל נבות "ראית את הסרט 'ואלס עם באשיר'?". את השאלה הציגה לו עליזה מגן מי שהייתה גם היא המשנה לראש המוסד. היא התייחסה לסרט האנימציה הישראלי שהציג את זוועות מלחמת לבנון מנקודת השקפתו של הבמאי ארי פולמן שהיה טנקיסט במלחמה. נבות הודה כי "הרבה אנשים חושבים שאני אחראי למלחמה. כשמדברים על המלחמה בלבנון, לרוע המזל, מעלים את שמי. זו התדמית שנדבקה לי ולמוסד".