בסוף שנת 2018 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית בישראל ב-1.598 מיליון נפש - 17.8% מכלל תושבי מדינת ישראל, כך מסרה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים על האוכלוסייה המוסלמית לרגל חג הקורבן. בלמ"ס ציינו כי אשתקד גדלה האוכלוסייה המוסלמית ב-37 אלף תושבים לעומת סוף שנת 2017. עוד עולה כי היו כ-316 אלף משקי בית, המהווים כ-12% מכלל משקי הבית בישראל.

שיעור הגידול באולוסייה המוסלמית עמד על 2.3%, ירידה קלה לעומת 2017 (2.5%). בירושלים, כולל העיר העתיקה והשכונות במזרח העיר, נמצא הריכוז הגבוה ביותר של מוסלמים - 337 אלף - המהווים 21.1% מכלל המוסלמים בישראל, ו-36.6% מתושבי ירושלים.

שיעור הילדים עד גיל 14 בקרב האוכלוסייה המוסלמית בישראל הוא גבוה יחסית לשאר הדתות - 33.8% ולעומת זאת, שיעור בני ה-65 ומעלה נמוך יחסית -4.2% בלבד. שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) ירד מ-3.37 ילדים לאישה ב-2017 ל-3.2 ילדים בשנה שעברה. זאת לעומת 3.17 ילדים לאישה יהודיה, 2.06 ילדים לאישה נוצריה ו-2.16 ילדים לדרוזית. בכ-32% ממשקי הבית שבראשם עמד מוסלמי או מולסמית יש 6 נפשות או יותר, לעומת 7% במשקי הבית שבראשם עמד יהודי.

שיעור הזכאים לבגרות עמד אשתקד על 64.6% בלבד, זאת לעומת 80.2% בחינוך העברי. שיעור המוסלמים בקרב מקבלי התארים עלה ב-10.6% לעומת 6.7% בשנה שלפני. עם זאת, חלקם היחסי של המוסלמים בקרב מקבלי התארים עדיין היה ננמוך בהשוואה לחלקם באוכלוסייה.

היישוב השני בגדולו מבחינת תושביו המוסלמים הוא העיר רהט שבנגב, ובו מתגוררים 68.9 אלף איש. יישובים נוספים בעלי אוכלוסייה מוסלמית גדולה הם אום אל פאחם ונצרת, שבשניהם מתגוררים כ-55 אלף בני דת מוחמד. 

בקרב המוסלמלים, החתונה מגיעה יותר מהר מאשר אצל בני דתות אחרות: הגבר מתחתן בגיל ממוצע של 26.4, ואילו האישה בגיל ממוצע של 22.4 שנים.