לקראת מערכת הבחירות הקרובה, קבוצת פעילים ישראלים יוצאי אתיופיה, ממשתתפי מאבק הקהילה למיגור גזענות ואלימות משטרתית, דורשת להקים ועדת חקירה ממלכתית לקביעת המלצות בעניין מניעת אפליה גזענית ופגיעה אלימה בידי שוטרים. בכינוס שהתקיים אמש בתל אביב בהשתתפות ותמיכת נציגים מרוב המפלגות המרכזיות, הדגישו הפעילים: "במהלך השנים 1997 עד 2019 נהרגו 11 צעירים ישראלים יוצאי אתיופיה, ככל הידוע - במהלך אירועים הכרוכים באלימות שוטרים או בעקבותיהם.
"אירועים אלו שונים זה מזה, ולכל אחד נסיבותיו המיוחדות. אולם המשותף המרכזי להם הוא זהות הקורבנות: נערים או גברים יוצאי אתיופיה. והמשותף הנוסף: קיום מידע אמין לגבי התנהלות משטרתית אלימה, החורגת בבירור מהחוק, מהפקודות ומהכללים. ולבסוף, ברוב המקרים לא ננקטו צעדים של ממש נגד השוטרים הפוגעים".
הפעילים תובעים "הקמת ועדת חקירה ממלכתית, שתמונה בידי נשיאת בית המשפט העליון, ואשר תבחן את פעילות מערכת אכיפת החוק בכל הנוגע למניעת תופעות של אפליה גזענית ופגיעה אלימה בבני קהילת יוצאי אתיופיה ובאזרחים אחרים בידי המשטרה ורשויות אכיפת החוק".