הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים, בראשות עו"ד עמיר שקד, החליטה היום (שני) לקדם את התוכנית להרחבת הכנסת - "הכנסת 2040". בהודעת הוועדה נאמר כי "מתוך הבנה לחשיבות השמירה על ייחודיותו של מבנה הכנסת המקורי כמבנה היסטורי, המהווה את סמלה של הדמוקרטיה הישראלית, הנחתה מתכננת המחוז לשנות את הבינוי באופן מהותי כך שמרבית תוספת השטחים תהיה בתת-הקרקע, והבינוי העילי לא יתחרה במבנה המקורי. על כן ההרחבה מוצעת בעיקרה בבינוי שרובו מצוי בשיפולי הקרקע באופן כזה שניתן לראות את משכן הכנסת בכל היקפו. כמו כן, ניתנה התייחסות נופית מיוחדת לגגות המבנים שיהיו "גגות ירוקים". 
התוכנית כוללת משרדים, אולמות, מתחם ועדות, שירותים כלליים לעובדי המשכן ולמשלחות ומרכז אנרגיה. בנוסף, יוקמו מרכז מבקרים אשר שתהיה אליו גישה מתחנת הרכבת הקלה, וכן כניסה נפרדת לעובדי המשכן. הבינוי בתוכנית המעודכנת הינו בגובה של 2-1 קומות מפני הקרקע ובשטחי בנייה של כ-28,000 מ"ר מעל לקרקע וכ-66,500 מ"ר בתת-הקרקע כולל חניון תת-קרקעי. 

זאת בניגוד, לתוכנית שהוגשה לוועדה המחוזית שהציעה בינוי גבוה יותר של כ-12 מ' ממפלס רחוב רופין ובינוי של כ-3-2 קומות בדירוג עולה כלפי רחוב קפלן, בינוי שכאמור הסתיר בחלקים רבים את משכן הכנסת ופגע בייחודו. בנוסף, התוכנית הקודמת כללה כ-56,000 מ"ר שטחים מעל פני הקרקע. 

מתכננת מחוז ירושלים שירה תלמי-באבאי ציינה כי "האתגר אדריכלי הגדול אשר עמד פניה של התכנית הינו הוספת הבינוי הנדרש לכנסת באופן שלא יסתיר או יתחרה במבנה המונומנטלי. התכנון המעודכן הצליח לעמוד באתגר זה. שטחי הבינוי שיתווספו תוך שמירה מוקפדת על כך שהמבנה ההיסטורי הקיים יישאר חלק בקו הרקיע של ירושלים". 

משכן הכנסת המורחב. הדמייה: משרד פלג אדריכליםמשכן הכנסת המורחב. הדמייה: משרד פלג אדריכלים
בעת הקמתה ייצגה הכנסת כ-650,000 אזרחים בבית פרומין שבמרכז העיר וכעת היא מייצגת כ-9,000,000 אזרחים. בעידן של התרחבות והעמקה של הקשרים התרבותיים והכלכליים בין מדינות, חברות ויחידים הכנסת צומחת בפעילותה הפרלמנטרית - צמיחה המחייבת תוספת שטחים נוספים למשכן. משכן הכנסת עבר הרחבות בשנות ה-90' ובתחילת שנות ה-2000 אשר במסגרתן נוספו למשכן כ-40,000 מ"ר, אך בחלוף השנים הובהר כי קיים צורך להרחבה נוספת של המשכן. בהתאם לכך, הוקמה ועדת היגוי לניתוח מגוון הפעילויות והצרכים הפרלמנטריים של הכנסת ושטחי הבניה הדרושים לשם כך בראייה עתידית לשנת 2040. 
התוכנית הוגשה ע"י כנסת ישראל ונערכה ע"י משרד פלג אדריכלים.