למרות עבודות התשתית בתחבורה, שקיצרו את משך זמני הנסיעה בכל הארץ, עדיין קיימים פערים משמעותיים בשורת תחומים בין מרכז הארץ ליישובי הפריפריה. כך עולה מדו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) על פערים בין מרכז לפריפריה.

כ-59.5% מאוכלוסיית המדינה מתגוררת ביישובים מרכזיים מאוד או מרכזיים, לעומת 17.7% המתגוררים ביישוב בפריפריה ו20.7% ביישוב ביניים בין המרכז לפריפריה. 30.5% מהמשפחות היהודיות המתגוררות ביישובים מרכזיים מאוד הם זוגות ללא ילדים, לעומת 15.7% מהמשפחות הערביות ללא ילדים המתגוררות ביישובים מרכזיים. הנתון ממחיש את יוקר מחירי הדיור, המאלץ משפחות צעירות להתרחק מאזור המרכז.

86% מתושבים ביישובי המרכז דיווחו על מצב בריאותי טוב מאוד וטוב, לעומת 81% מתושבי הפריפריה. ביישובי המרכז שיעור בני ה-20 ומעלה עם מוגבלות נמוך יותר מאשר ביישובי הפריפריה – 13% לעומת 18% בהתאמה. ביישובי הפריפריה נמצא השיעור הגבוה ביותר של מעשנים (26.3%) ושל בעלי עודף משקל עודף (52.8%) ומנגד, גם השיעור הנמוך ביותר של אנשים המבצעים פעילות גופנית (27%).

תל אביב. קרדיט: מרים אלסטר, פלאש 90

ביישובי המרכז המגמה הפוכה. שיעור המעשנים עמד על 20.5% ושל בעלי עודף משקל או השמנת יתר – 46.3% ולעומת זאת, שיעור המבצעים פעילות גופנית מתקרב לשליש מהתושבים – 31.8%. ביישובים מרכזיים מאוד שיעור המיטות במוסדות לאשפוז כללי היה גבוה פי-7 מהשיעור ביישובים פריפריאליים מאוד – 2.9 לעומת 0.4 ל-1,000 תושבים בהתאמה. שיעור התושבים שוויתרו על טיפול רפואי מסיבות כלכליות גבוה פי-3 ביישובי הפריפריה לעומת אזור המרכז – 19% לעומת 6% בהתאמה.

פערים גדולים בין המרכז לפריפריה קיים בשיעור הסיכון לעוני בקרב משקי הבית – 37% ביישובי הפריפריה לעומת 22% ביישובים מרכזיים. ביישובי הפריפריה תושב אחד מכל שמונה תושבים היה רשום במחלקות לשירותים חברתיים בשל נזקקות, לעומת תושב אחד מתוך 12 ביישובים מרכזיים מאוד. ביישובים מרכזיים נהרגו פחות בני אדם בתאונות דרכים לעומת הפריפריה – 2.5 ל-100 אלף תושבים לעומת 5.8 בהתאמה. לעומת זאת, ביישובים מרכזיים מאוד 79% אמרו שהם מרגישים בטוחים ללכת לבד בשעות החשכה, לעומת 84% ביישובים פריפריאליים מאוד.

שיעור הבלתי מועסקים במרכז עמד על 3.9% לעומת 4.5% בפריפריה. שיעור התעסוקה ביישובים מרכזיים מאוד עמד על 64.6%, לעומת 69.1% ביישובים בפריפריה.

עוד עולה מהנתונים, כי 43% מהמתגוררים ביישובים מרכזיים מאוד סיפרו שלא נפגעו אף פעם מהתנהגות אלימה בכביש, לעומת 56% מהמתגוררים ביישובים בפריפריה. 58% מהמתגוררים ביישובים מרכזיים היו מרוצים מהפארקים באזורי מגוריהם, לעומת 64% ביישובים בפריפריה.

עם זאת, למרות הפערים שיעור שביעות הרצון מהחיים היה דומה בקרב תושבי מאזור המרכז והפריפריה – 90% ו-89% בהתאמה. בשביעות רצון מהקשר עם בני המשפחה, 59% מהמתגוררים ביישובי המרכז הביעו שביעות רצון, לעומת 63% מהמתגוררים בפריפריה. עוד עולה מהנתונים, כי בכיתות ביישובים בפריפריה מספר התלמידים למורה נמוך יותר לעומת המרכז – 7.6 לעומת 10.