מחירה של ממשלה לא מתפקדת: כשברקע סיבוב בחירות שלישי והממשלה לא מתפקדת כבר שנה, כשאין שר רווחה במשרה מלאה ומחזיק תיק הרווחה הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, העסוק בניסיונות הישרדות - החלשים משלמים את המחיר. בשבועות האחרונים התברר לעמותות "אופק לילדינו" ו"מכון בית דוד", הפועלות עם "המרכז לעיוור בישראל", כי הן לא יקבלו את התקציב השוטף להבטחת פעילותן ממשרד העבודה והרווחה. 
 
במהלך הניסיונות להידבר עם משרד הרווחה, נמסר לעמותות כי הסיבה להפרת ההסכמים, שכבר אושרו על ידי כל הגורמים, היא גזירות שהטיל האוצר, בשל הצורך לקצץ בתקציבי הממשלה לקראת המעבר לשנת התקציב 2020. אי־העברת התקציבים במועד כבר פוגעת קשות בעמותות ומונעת מהן להעניק שירותים קריטיים לאנשים עם עיוורון. 
 
לפני כשבועיים פנתה יעל וייס־ריינד, מנהלת עמותת "אופק לילדינו", המטפלת בילדים עם עיוורון, למנכ"ל משרד הרווחה אביגדור קפלן. "ב־19 באוקטובר התבשרנו כי משרד הרווחה לא יעביר לעמותה תקציבים שאושרו 'בגלל הבחירות', וכי העברת התשלומים לעמותה הוקפאה", כתבה וייס־ריינד. "מהלך זה מהווה הפרה יסודית וקשה של ההסכמים בינינו, וכן הפרת הבטחה שלטונית, שתוצאותיה הרסניות לעמותה. 
 

"תקציבים אלה אושרו לאחר חודשים רבים של עבודה מאומצת. העמותה עמדה בכל התחייבויותיה, והקפידה על ביצוען של הפעילויות הרבות, בהיקף הנדרש ובסטנדרט גבוה, לטובת הילדים ובני משפחותיהם, תוך השקעת משאבים רבים ונטילת התחייבויות כספיות ניכרות. כעת, עקב ההפרה היסודית שביצעתם, והחלטתכם שלא להעביר את התקציבים שלהם התחייבתם מפורשות, עומדת העמותה מול שוקת שבורה, ללא כל יכולת לכסות את ההוצאות הרבות, לשלם לספקים ולכסות עלויות שכר".
 
וייס־ריינד הוסיפה: "על מנת למנוע נזק בלתי הפיך, אנו מבקשים שתורה על העברת התקציבים כמתחייב, ללא דיחוי נוסף. השתהות נוספת תיאלץ אותנו להפסיק את שירותי השיקום לילדים עם עיוורון או לקות ראייה, לפטר עובדות סוציאליות ואף לסכן את המשך פעילות העמותה". 
 
מנכ"ל המרכז לעיוור, נתי ביאליסטוק כהן, הוסיף: "שוב הציבור המוחלש בישראל משלם את מחיר הבחירות המיותרות. לא ייתכן שמשרדי הממשלה יפרו הבטחות והסכמים, תוך סיכון עמותות שהם עצמם מגדירים כ'מצילות חיים'. המרכז לעיוור יפעל בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת שכל התקציבים שהובטחו יועברו, ובהקדם". 
 
רק לאחר פניית "מעריב", נמסר ממשרד העבודה והרווחה: "המשרד עשה מאמצים וגייס את התקציב הנדרש, וכבר בתחילת השבוע הבא הבעיה צפויה להיפתר. אנו מצרים על הפער שנוצר בהעברת התשלום".