תקציב השיקום מזנות, שאושר בהחלטת ממשלה בחודש ינואר, במקביל לחקיקת חוק איסור צריכת זנות, עבר למשרד הרווחה באפריל השנה, אך כעת, חודש לפני שייאלצו להחזירו לקופת המדינה – טרם נעשה בו כל שימוש. 
 
טענה זו נכתבה בעתירת המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות, שתוגש היום לבג"ץ, באמצעות משרד עו"ד כבירי־נבו־קידר־בלום ושות', נגד משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שר הרווחה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, משרד האוצר ושר האוצר משה כחלון.
 
העתירה עוסקת בסחבת של משרד הרווחה, שלא פעל בהתאם להחלטת הממשלה שאושרה בינואר, ושהטילה על המשרד אחריות להרחיב את מגוון האפשרויות לשיקום מזנות. ההחלטה ניתנה כחלק ממהלך משולב שנקבע עם חקיקת חוק איסור צריכת זנות, שבמסגרתו הוקצתה תוספת של 90 מיליון שקלים, שחולקו ל־30 מיליון שקלים בשנה החל משנת 2019. מתוכם, 21 מיליון שקלים הוקצו למשרד הרווחה, עבור מטרות שצוינו בתוכנית. בעתירה נטען כי נכון להיום, בחלוף יותר מעשרה חודשים מהמועד שבו התקבלה החלטת הממשלה וכאשר הכספים הועברו למשרד הרווחה כבר בחודש אפריל, משרד הרווחה טרם החל לממש את התוספת התקציבית של 21 מיליון השקלים. העותרות מבקשות צו ביניים שישמור את המקור התקציבי עד אשר תתברר העתירה. 
 

עו"ד ניצן כהנא, מנהלת המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות: "אישור החוק לאיסור צריכת זנות, לצד תוכנית ממשלתית שמכפילה את תקציבי השיקום מזנות, יכלו להיות בשורה אמיתית של המדינה ל־14 אלף הנשים והגברים בזנות בישראל. לא דמיינו שמשרד הרווחה, שמכיר את המצוקות האדירות מהשטח, ירשה לעצמו לגרור רגליים ולא לממש תקציבים שיכלו להיות אוויר לנשימה לנשים רבות. אנחנו עולות היום לבג"ץ כי הגיעה העת שמדינת ישראל, לצד צמצום הניצול לזנות, תשקיע משאבים אמיתיים בשיקום נשים מזנות, ולא ננוח עד שכך יהיה".
 
 התקציב יועד למתן מענה חדש לאוכלוסיות שכיום לא מקבלות פתרון ייעודי מהמדינה – כמו טרנסג'נדריות, אמהות וגברים בזנות, וכן להרחבת הפתרונות הקיימים בסך כולל של 19 מיליון שקלים. זאת לצד מיליון שקלים למחקר שילווה את אכיפת חוק איסור צריכת זנות ומיליון שקלים נוספים לטובת תקני כוח אדם למשרד. כך התווספו 21 מיליון השקלים ל־25 מיליון שקלים שהוקצו מדי שנה לטובת הפעלת מערכי שיקום מזנות. המשמעות היא שלרשות משרד הרווחה עמדו השנה כ־46 מיליון שקלים לצורך התוכניות, ורק פחות ממחצית הסכום מומש למטרותיו. העתירה הוגשה גם נגד משרד האוצר והשר כחלון, שכן הוא אינו נוקט פעולה כדי לוודא שהכספים שהועברו הגיעו ליעדם ושלא יירדו לטמיון עם תום השנה. 
 
לפי נתוני הקואליציה למאבק בזנות, בין אוגוסט 2017 לספטמבר 2018 חלה עלייה חדה של 210% בפניות לארגוני הסיוע. לפי נתוני משרד הרווחה, בישראל יש יותר מ־14 אלף נשים, גברים וטרנסג'נדריות בזנות, מתוכם כ־3,000 קטינים. 
 
משרד העבודה והרווחה מסר בתגובה: "משרד העבודה והרווחה מחויב לתוכנית לשיקום מזנות, ופועל ללא לאות ליישומה. ההליכים להרחבת המסגרות הקיימות אושרו ויועברו החל מהשבוע לעמותות. במקביל, נעשתה פנייה לאוצר לשריון יתרות שלא נוצלו לשנת התקציב הבאה".