שורדי השואה הולכים ומתמעטים, ומנהיגי העולם המגיעים לישראל לציון 75 שנים לשחרור מחנות ההשמדה לא מחויבים רק לשימור הזיכרון ומאבק באנטישמיות, אלא גם לטיפול בפיצוי השורדים. לקראת יום השואה הבינלאומי, שיצוין ביום שני הקרוב, מפרסמת עמותת "אביב לניצולי השואה" את סיכום שנת 2019 שממנו עולה כי בזכות פעילות העמותה מוצו זכויותיהם של 14,122 ניצולי שואה בסך 100 מיליון שקל, שהועברו ישירות לכיסם.

מנתוני העמותה עולה כי בישראל חיים כ־200 אלף שורדי שואה, וכ־50% מהם לא מממצים את מלוא זכויותיהם. "בגילם המתקדם מתמודדים ניצולי השואה לא רק עם בעיות בריאות המאפיינות את הגיל השלישי, אלא גם עם זיכרון הרדיפות שעברו. מימוש הזכויות הכספיות וההטבות שמגיעות להם הוא משמעותי מאוד עבורם", אומרים בעמותה. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אף היא נתונים על מספר ניצולי השואה המוכרים על ידי הרשות לניצולי השואה, שמספרם עמד בסוף שנת 2019 על 193,800. כשליש מהניצולים נולדו בתקופת מלחמת העולם השנייה, בין השנים 1939־1945 והם בני 74־80. כחצי מסך כל הניצולים הם בני 81־89, וכ־15% מעל גיל 90.

ניצולי השואה זכאים לזכויות ולהטבות מגופים שונים בעולם, אך רבים אינם מודעים למכלול הזכויות המשתנות ומתעדכנות מעת לעת. "אביב לניצולי השואה", שנוסדה לפני 12 שנים, פועלת בנושא ללא תמורה, ולקראת פורום השואה ויום השואה הבינלאומי מגישה "אביב" בשיתוף "מעריב" תקציר של כמה מהאפשרויות לתביעת פיצויים לשורדים שעוד חיים בינינו. 

קרן סעיף 2 על פי ועדת התביעות: תגמול בסך 1,539 יורו, המשולם אחת לשלושה חודשים. לתגמול זכאים ניצולי שואה שהיו במחנות, גטאות, מסתור או זהות בדויה, ואינם מקבלים רנטת בריאות חודשית שמקורה הכספי הוא גרמניה. 

מענק קרן סיוע: מענק חד־פעמי בגובה של 2,556 יורו. למענק זכאים ניצולי שואה העומדים בתנאים המצטברים הבאים: ניצול שואה שלא מקבל רנטת בריאות חודשית שמקורה הכספי הוא גרמניה ולא קיבל בעבר תשלום חד־פעמי על ענידת טלאי צהוב, הפסקת לימודים או שלילת חופש, ולא קיבל תשלום מקרן סיוע בעבר, ובתנאי שחווה לפחות אחת מהרדיפות הבאות: ברח מהכיבוש הנאצי או ענד טלאי צהוב או חי תחת עוצר או היה נתון להגבלות חופש.

בין הדרכים והקטגוריות הנוספות שבאמצעותן שורדי השואה זכאים לקבל פיצוי, ניתן לציין, בין השאר, את מענק ילדות אבודה, המענק לילדים שהיו על הקינדרטרנספורט, קרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה בגטו, קרן הסיוע לניצולים אוסטרים וכן פיצויים ליתומים מצרפת. למידע נוסף ולקבלת סיוע ללא תשלום מהצוות המשפטי של העמותה ניתן לפנות למוקד הטלפוני: 5711*