תוחלת החיים הממוצעת ברשויות המקומיות עמדה על 82.7 שנים, כך עולה מהנתונים שפורסמו היום (ראשון) על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שעוסקים ברשויות המקומיות. מהנתונים עולה, כי תוחלת החיים הגבוהה ביותר נרשמה בעיר מודיעין-מכבים רעות – 86.3 שנים בממוצע ולעומת זאת, ברהט תוחלת החיים הממוצעת היא הנמוכה ביותר - 79.4 שנים.

שיעור הפריון הגבוה ביותר (לידות) לאלף תושבים היה במודיעין עילית – 7.6 והנמוך ביותר בקרית טבעון – 1.8. הממוצע הארצי ברשויות המקומיות עמד על 3.1 לאלף תושבים. עוד עולה מהנתונים, כי שיעור הפטירות הגבוה ביותר לאלף תושבים היה בג'סר א-זרקא – 8.5 והנמוך ביותר בלהבים – 2.8. השיעור הממוצע ברשויות המקומיות עמד על 4.9 פטירות לאלף תושבים.

בלמ"ס ציינו, כי בשנת 2018 מנתה האוכלוסייה בישראל 8,967,605 תושבים, כאשר 74.7% מתוכה התגוררו בתחומי העיריות. הגידול הכלל ארצי באותה השנה עמד על 1.9%, ומהחלוקה לפי הרשויות המקומיות עולה, כי שיעור הריבוי הטבעי יורד ככל שהאשכול החברתי-כלכלי עולה. שיעור גבוה של ריבוי טבעי נמצא בעיקר ברשויות מקומיות יהודיות בעלות צביון חרדי וברשויות מקומיות מוסלמיות.

צפיפות האוכלוסייה עמדה על 394.6 לקמ"ר, כאשר העיר הצפופה ביותר היתה בני ברק – 27,060.9 תושבים לקמ"ר. השיעור הגבוה ביותר של מתגוררים בשכירות היה בקרב תושבי תל אביב – 51.7%, והשיעור הגבוה ביותר של בעלות על דירה היה ברהט - 95.6%. בלמ"ס ציינו, כי הממוצע הארצי של תושבים ברשויות המקומיות המתגוררים בשכירות עמד על 27.6%.

עוד עולה מהנתונים, כי בשנת 2018 עלה היקף ההגירה הפנימית ברשויות המקומיות ל-7.2% לעומת 2017 ועמד על 286,190 נכנסים ויוצאים. חריש הובילה עם שיעור הגירה פנימית של 679 לאלף תושבים - גידול אוכלוסייה של 111% במהלך 2018 לעומת השנה שלפניה.

בשנת 2018 צריכת המים למגורים לנפש בעיריות ובמועצות המקומיות היתה 52.3 מ"ק. צריכת המים הנמוכה ביותר נמדדה בערערה בנגב ובגועיינה-נוג'ידאת – 31.1 מ"ק לנפש והגבוהה ביותר נמדדה בסביון – 299.5 מ"ק לנפש (פי-10). שיעור השינוי הריאלי הארצי בשכר בשנת 2017 לעומת 2016 היה 5.1%, בעוד שהשינויים הריאליים ביותר חלו במועצות המקומיות הדרוזיות – סאג'ור (15.7%), בית ג'אן (13.4%) וחורפיש (12.8%).

בלמ"ס ציינו עוד כי 66% מתלמידי י"ב ברשויות המקומיות היו זכאים בשנת תשע" לתעודת בגרות, לעומת 65.2% בשנה הקודמת. השיעור הגבוה ביותר של זכאים נמצא באלקנה ובכאוכב אבו אל-היג'א – 94.7%. עוד עולה מהנתונים, כי בשנת 2018 הסתכמו תקבולי הרשויות המקומיות בתקציב הרגיל ב-67.8 מיליארד שקל – עלייה ריאלית של 4.3% לעומת שנת 2017.

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ציינו עוד, כי בתל אביב ובראש פינה נרשם היחס הגבוה ביותר של גביית ארנונה למגורים מסך החיובים, 95.5% ו-87.9% בהתאמה. לעומת זאת, בקלנסווה היה יחס נמוך של גביית ארנונה למגורים מסך החיובים – 5.6% בלבד. העיריות שבהם נרשם שיעור גבוה של גביית ארנונה לא למגורים מסך הארנונה הכללית הן קריית גת – 78.2%, אילת – 75.2%, טירת הכרמל – 74.5% ותל אביב – 72.5%.