השכר הממוצע לשכיר עמד בחודש מאי על 11,495 שקלים, לעומת 12,137 שקלים באפריל - כך עלה בנתונים על המשק הישראלי שפרסמה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

לפי הנתונים, השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר במחירים שוטפים עמד בחודש מאי על 11,495 שקלים, לעומת 12,137 שקלים באפריל, בעוד השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר במחירים קבועים עמד במאי על 10,928 שקלים, לעומת 12,513 שקלים באפריל. שכר הברוטו הממוצע הגבוה ביותר במאי היה בענף מידע ותקשורת ועמד על 22,568 שקלים.

בענף השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח, השכר הממוצע ברוטו עמד על 19,715 שקלים, בענף אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיפול בפסולת – 19,302 שקלים, בשירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים – 17,970 שקלים, במינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי – 15,124 שקלים, בענף תעשייה וחרושת – 14,629 ובפעילויות נדל"ן – 12,601. 

במקום האחרון בגובה השכר הממוצע ברוטו היה ענף שירותי אירוח ואוכל – 5,001 שקלים. לפניו דורגו ענפי שירותי ניהול ותמיכה – 6,001 שקלים ברוטו, חקלאות ודיג – 7,288, אומנות בידור ופנאי – 7,277, חינוך – 8,403, מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים – 9,391, שירותי בריאות ורווחה וסעד – 9,328, בינוי – 10,836 ושירותי תחבורה, אחסנה דואר ובלדרות – 11,146

מהנתונים עולה, כי בחודש מאי היו במשק 3,060 מיליון משרות שכיר לעובדים ישראלים – עלייה של 15.9% לעומת אפריל. יש לציין כי מדובר בירידה של 18% בהשוואה למאי 2019. מספר משרות השכיר לעובדים מחו"ל עמד על 119 אלף, לעומת 116.3 אלף באפריל. העלייה במאי, לראשונה מאז תחילת משבר הקורונה באמצע חודש מרץ, הייתה בכל ענפי המשק. 

בענף שירותי אירוח ואוכל נרשמה העלייה הגבוהה ביותר – 74.5% לעומת אפריל. זאת, על רקע החזרה ההדרגתית של ענף המלונאות וההסעדה לפעילות. גם בענף האומנות, הבידור והפנאי הייתה עלייה חדה – 66.8%. בענף המסחר נרשמה עלייה מתונה יותר – 29.6% ובענף החקלאות העלייה עמדה על 19.2%.