הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (רביעי) נתונים מסכמים של ההשפעות החברתיות והכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה בישראל בתחומי חיים שונים בחודשים האחרונים, בדגש על החודשים מרץ-אוגוסט 2020.

הממצאים מבוססים על מגוון פעולות סטטיסטיות שוטפות שמבצעת הלמ"ס על בסיס חודשי ועל פעולות מיוחדות לאיסוף נתונים בעקבות התפרצות מגפת הקורונה, ­שכללו סקרי בזק על מצב העסקים ועל החוסן האזרחי בתקופת המשבר.

עלייה לישראל

בחודשים ינואר-יולי 2020 הגיעו לארץ 9,956 עולים, לעומת 18,514 עולים בתקופה המקבילה ב-2019, ירידה של 46.2%.

תיירות

יציאות של ישראלים לחו"ל: במרץ חלה ירידה חדה ביציאות ישראלים (כמאה אלף יציאות לחו"ל לעומת יותר מחצי מיליון במרץ 2019).
באפריל ירדו היציאות לשפל של כל הזמנים (3,000). בחודשים אפריל-יולי ביחד נרשמו כ-57 אלף יציאות לחו"ל בלבד (יותר משני מיליון יציאות באותה תקופה אשתקד). 

באוגוסט נרשמו מספרים נמוכים במיוחד של יציאות לחו"ל של ישראלים וחזרות מחו"ל, אם כי נרשמה עלייה קלה – 54.7 אלף יציאות (1.24 מיליון יציאות באוגוסט 2019), מתוכן 54.3 אלף יציאות היו דרך האוויר (1.08 מיליון יציאות באוגוסט 2019), כ-200 יציאות היו דרך היבשה (143.3 אלף באוגוסט 2019).

כניסות של מבקרים לארץ: בחודשים ינואר-פברואר נרשמו 698.5 אלף כניסות מבקרים (681.2 אלף בתקופה המקבילה ב-2019). 
במרץ נרשמו 87.2 אלף כניסות מבקרים (456.4 אלף במרץ 2019). 

לעומת זאת בחודשים אפריל-אוגוסט נרשמו 35.6 אלף כניסות מבקרים (1.9 מיליון בתקופה המקבילה ב-2019).

לינות במלונות תיירות
משבר הקורונה הביא לירידות דרמטיות בנתוני הלינות במלונות בחודש מרץ ולפעילות כמעט אפסית בחודשים אפריל-מאי. בחודשים יוני-יולי נרשמה התאוששות הדרגתית בלינות הישראלים ובתפוסת החדרים.

ינואר: 1.65 מיליון לינות (1.60 בינואר 2019).
פברואר: 1.70 מיליון לינות (1.66 מיליון בפברואר 2019).
מרץ (התפרצות נגיף הקורונה בישראל): 0.7 מיליון לינות בלבד (2.1 מיליון במרץ 2019).
אפריל-מאי: פעילות המלונות הייתה כמעט אפסית. 
אפריל: התפוסה הממוצעת של כל מלונות התיירות הסתכמה ב-1% בלבד (71% באפריל 2019).
מאי: התפוסה הממוצעת של כל מלונות התיירות הסתכמה ב-3.4% בלבד (74% במאי 2019).
יוני: 0.7 מיליון לינות (2.3 מיליון לינות ביוני 2019) ותפוסה ממוצעת של 21% (לעומת 73% ביוני 2019). תפוסת החדרים הממוצעת הגבוהה ביותר הייתה באילת – 50% (78% ב-2019).
יולי: סך הלינות היה 1.25 מיליון (2.5 מיליון ביולי 2019). רוב הלינות היו של ישראלים (96%). תפוסת החדרים הייתה 35% (72% ביולי 2019).
גם ביולי התפוסה הממוצעת הגבוהה ביותר נרשמה באילת – 75% (88% ב-2019).

מילוי אחרי הנחיות הממשלה ומשרד הבריאות

בתקופת הסגר רוב האוכלוסייה מילאה במידה רבה אחר ההנחיות. בתקופה שלאחר הסגר חלה ירידה קלה במילוי אחר ההנחיות, אך רוב האוכלוסייה עדיין הקפידה עליהן במידה רבה. בחודש יולי רוב הציבור מילא אחר ההנחיות.

היגיינה אישית כגון שטיפת ידיים ושימוש בחומר חיטוי:
94.1% בתקופת הסגר
90.3% לאחר הסגר
91.0% בחודש יולי
 
חבישת מסכה
92.8% בתקופת הסגר
86.9% לאחר הסגר
92.3% בחודש יולי
 
ריחוק פיזי חברתי
87.8% בתקופת הסגר
79.7% לאחר הסגר
82.3% בחודש יולי

תמותה

עד לסוף יולי 2020 לא ניתן להצביע על תמותה עודפת משמעותית בישראל, למרות העלייה במספר הנפטרים מקורונה ובחלקם מתוך סך הנפטרים. בחודשים הראשונים של השנה התמותה הייתה נמוכה במיוחד, אך מתחילת המגפה ובמיוחד בחודשים אפריל עד יולי, התמותה דומה לשנים קודמות, עם תנודתיות בין השבועות. בסוף יולי חלה עלייה בתמותה והיא נמשכה בתחילת אוגוסט.

מתחילת 2020 עד סוף חודש יולי נפטרו בישראל 27,550 תושבים, מספר דומה למספר הפטירות ב-2019 בחודשים האלה. בחודשים מרץ-יולי נפטרו כ-19,000 תושבים, לעומת כ-18,700 תושבים בחודשים מרץ-יולי ב-2019. שיעור התמותה בחודשים אלו בשתי השנים כמעט זהה. 


התמותה מנגיף קורונה (COVID-19) בישראל בחודשים מרץ-יולי הייתה נמוכה יחסית למדינות רבות אחרות. מתוך כ-19,000 נפטרים בישראל בחודשים מרץ-יולי, כ-570 אנשים (כ-3%) נפטרו ישירות מנגיף קורונה (לפי נתוני משרד הבריאות). בחודשים אלו לא ניתן להצביע על תמותה עודפת משמעותית מעבר למספר הנפטרים הידוע מנגיף קורונה בישראל.

תאונות דרכים

בחודש יולי 2020 חלה ירידה של 25.1% במספר הנפגעים בתאונות דרכים לעומת יולי 2019, ובמספר ההרוגים חלה ירידה של 6.1%. 

במספר התאונות הקטלניות ביולי 2020 חלה עלייה של 3.6% לעומת יולי בשנה שעברה.

בפסח 2020 חלה ירידה של כ-74% במספר הנפגעים לעומת פסח 2019.