המשק התכווץ: בעקבות משבר הקורונה, התוצר המקומי הגולמי בישראל צנח ברבעון השני בשיעור חד של 28.8% בחישוב שנתי - כך מסרה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

סגר קורונה - המשטרה סגרה בית עסק פיראטי פתוח, שהפר את תקנות הסגר. צילום: דוברות המשטרה

בלמ"ס ציינו, כי התכווצות המשק ברבעון השני נבעה ממשבר הקורונה ונקיטת הצעדים של הממשלה לבלימת התפשטות הנגיף, שכללו בין היתר את הגבלת מספר העובדים במקומות העבודה בחודש אפריל לעשרה בלבד, או 30% מכלל העובדים, למעט במקומות עבודה חיוניים. בנוסף, הסגר כלל את סגירת מקומות הבילוי והפנאי והוגבלה דרמטית יציאת וכניסת תיירים. רק במהלך מאי החלו ההקלות, שהביאו לחזרה חלקית לשגרה.

מפילוח הנתונים לעומת הרבעון הראשון של שנת 2020, עולה שבחודשים אפריל-יוני חלה ירידה חדה של 34.8% בתמ"ג העסקי במחירי בסיס (ללא מיסים על המוצרים ובתוספת תמיכות). בנוסף נרשמה צניחה חדה עוד יותר, בשיעור של 44% בהוצאה לצריכה פרטית.

עוד עולה מהנתונים, כי ברבעון השני חלה ירידה של 30.3% בהשקעות בנכסים קבועים וירידה של 27.9% בייצוא הסחורות והשירותים. לעומת זאת, חלה עלייה של 26% בהוצאה לצריכה ציבורית.

מפילוח הנתונים עולה, כי ברבעון השני ירד התוצר בענפי השירותים הפיננסיים, ביטוח ונדל"ן בשיעור של 45.4% בחישוב שנתי. בתוצר ענף המסחר ושירותי אירוח ואוכל חלה ירידה של 40.3% בחישוב שנתי.

לעומת זאת, בענפי שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות חל זינוק של 53% בחישוב שנתי ובתוצר ענף התעשייה הגידול עמד על 26.2% בחישוב שנתי. ענפי המידע והתקשורת שמרו על יציבות ועלו ב-0.4% בחישוב שנתי. בנוסף, ייבוא הסחורות והשירותים ירד ברבעון השני בשיעור של 39.5% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 18.6% ברבעון הקודם.

בלמ"ס ציינו עוד, שבמחצית הראשונה של 2020, שהושפעה רק חלקית ממשבר הקורונה שפרץ בחודש מרץ, ירד התוצר המקומי גולמי ב10.1% בחישוב שנתי, לעומת המחצית הקודמת וזאת, לאחר עלייה של 3.4% במחצית השנייה של שנת 2019.