מנהלי מרפאות בריאות הנפש מדווחים למשרד הבריאות על עלייה חדה ומדאיגה של מצוקה נפשית בקרב בני נוער וילדים בשלושת החודשים האחרונים. לדבריהם, יש "עלייה ניכרת בתכנים האובדניים של בני נוער ובצורך בהדרכת הורים".

לידי "מעריב" הגיעו תוצאותיו של סקר פנימי מיוחד שיזם האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות בקרב 31 מנהלי מרפאות בריאות הנפש וטיפולי היום לילדים ולנוער, כדי לבחון את השינויים בחומרת התחלואה הנפשית. הנתונים העולים מהסקר הפנימי משקפים הידרדרות חמורה במצבם הנפשי של בני נוער וילדים רבים בישראל בעקבות הסגירה הממושכת של בתי הספר מכיתות ה' ומעלה, ששובן ללימודים לא נראה באופק, ובעקבות המצב הכלכלי־חברתי של רבים מההורים, שהידרדר בעקבות משבר התעסוקה החמור שבצל המגיפה. 

81% מהמנהלים מדברים על עלייה בשיעור הפניות של בני נוער לקבלת שירות בגל השני של המגיפה (אוגוסט עד אוקטובר 2020). מרביתם (51%) מדווחים על עלייה "משמעותית עד קיצונית" בפניות החדשות. 71% ממנהלי המרפאות דיווחו על עלייה בפניות בעלות תכנים אובדניים של בני נוער. כ־60% מדווחים כי הצורך בהדרכת הורים עלה באופן ניכר.

מהסקר עולה עוד כי הפרעת חרדה היא ההפרעה הבולטת שהחמירה (71% מהפניות), ובאופן ניכר חלה החמרה גם בהפרעות במצב הרוח, בהפרעות אכילה ובהפרעות התנהגות המתחילות בילדות. מתוך הסקר עולה כי ילדים למשפחות חד־הוריות וילדים בחינוך המיוחד הם הניזוקים העיקריים מבחינה פסיכופתולוגית בתקופה זאת, וניכרת החמרה במצבם, בעוד ההחמרה בקרב ילדי פנימיות מצומצמת יותר. 

האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות מצביע, בעקבות הסקר שערך, על עלייה ניכרת בפניות חדשות של בני נוער ומשפחותיהם לטיפול נפשי, בייחוד בגל השני, לאחר ירידה בפניות בגל הראשון. "יש לציין כי קיימת החמרה במצבם של מטופלים המאובחנים עם הפרעות חרדה, הפרעות במצב הרוח, הפרעות אכילה והפרעות בילדות. לנוכח זמני ההמתנה הארוכים עוד טרום פרוץ המגיפה, לצד הממצאים של סקר זה, קיים צורך מיידי לתגבור השירותים האמבולטוריים לילדים ולנוער כדי לתת מענה לעלייה הניכרת בפניות", מסכמים מנהלי מערכי בריאות הנפש של משרד הבריאות את המסמך הפנימי.

עיקרי הדוח

  • %81 ממנהלי מרפאות בריאות הנפש לילד מדווחים על עלייה בפניות לסיוע בגל השני של הקורונה
  • ב־%71 ממרפאות מערך בריאות הנפש לילד חלה עלייה בפניות בעלות תכנים אובדניים בשלושת החודשים האחרונים
  • הפרעת חרדה היא השכיחה ביותר בקרב בני נוער הפונים למערך בריאות הנפש בקהילה
  • החמרה בקרב ילדים ובני נוער מדווחת גם במקרי הפרעות מצב רוח, הפרעות התנהגות והפרעות אכילה