שיתוף פעולה ראשון מסוגו - מינהל הבטיחות התעסוקתית והמוסד לבטיחות וגיהות איחדו כוחות תחת משרד הכלכלה, כדי לקדם תוכנית חירום לצמצום תאונות העבודה בישראל.

 במהלך 2020 נספו 58 ישראלים בתאונות עבודה. ביקורת רבה נשמעה לאורך השנים על הפיצול בין שני גופים – המוסד לבטיחות וגיהות (מוס"ל), האמון על ההסברה וההדרכה בנושא; ומינהל הבטיחות התעסוקתית, האמון על האכיפה וחוסה תחת משרד העבודה והרווחה.

בממשלה הנוכחית כונסו שני הגופים תחת משרד הכלכלה והתעשייה בהובלת השרה אורנה ברביבאי. 

זו הפעם הראשונה ששני הגופים משלבים כוחות ומצהירים כי תיאום המהלכים - בין סמכויות האכיפה של המינהל, לבין תשתית הידע וההסברה, כמו יכולת איתור המפגעים שפיתח המוס"ל - עשוי להביא במסגרת החזון המשותף לשני הגופים, חזון 0, לצמצום דרמטי של הנפגעים בתאונות העבודה בכלל ובתאונות הבנייה בפרט, עד כדי אפס הרוגים בשנה. 

מימין לשמאל ממ מנכל המוסל דר מיקי וינקלר וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, מהנדס חזי שוורצמן (צילום: ארקדי בורנשטיין)מימין לשמאל ממ מנכל המוסל דר מיקי וינקלר וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, מהנדס חזי שוורצמן (צילום: ארקדי בורנשטיין)

ד"ר מיקי וינקלר, מ"מ מנכ"ל המוס"ל, מסביר: "אנחנו פועלים כדי לקדם פעילות הדרכה מתקדמת עם אמצעים טכנולוגיים מתקדמים וחכמים יותר, שמתאימים לדור החדש של העובדים הנקלטים במקומות העבודה, כמו ניידות הדרכה אינטראקטיביות, מסופון דיגיטלי להעברת דוחות אבחון של המדריכים שלנו אל מנהלי העבודה ועוד".

לדבריו, מאז הקמת מוקד "קו החיים" לדיווח על מפגעים וסיכוני בטיחות על ידי הציבור הרחב, ישנה עלייה בדיווחים.

לאחרונה הורחב שיתוף הפעולה בין הגופים בכנס למנהלי וממוני בטיחות בעבודה, שנערך במכללה למינהל בראשון לציון. 

ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית חזי שוורצמן אמר באירוע: "אני מברך על שיתוף הפעולה עם המוס"ל, שמטרתו להציל חיים. עלינו לשפר את תרבות הבטיחות בישראל, למגר את תופעת ה'יהיה בסדר', שנמצאת בכל מפעל ואתר. לכן ישנה חשיבות עליונה בשילוב הכוחות בינינו". 

מנתוני מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית לחצי הראשון של שנת 2021, שהוצגו בכנס, עולה כי באתרי הבנייה נערכו ביקורי פיקוח, שמתוכם הופקו כ־2,210 צווי בטיחות ו־1,018 צווי הפסקת עבודה. 

במפעלי תעשייה שונים הופקו 652 צווי בטיחות ועוד כ־1,110 צווי שיפור. מנתוני המוס"ל לאותה התקופה עולה כי התקיימו 12,041 פעילויות לאבחון ליקויים במקום העבודה והדרכת המנהלים, כשהדגש ניתן באתרי הבנייה, עם 5,683 אבחונים שכללו גם הדרכה וחניכה למנהלי העבודה במקום. 

מדריכי המוס"ל יצאו ל־1,529 אתרי בנייה כתוצאה מדיווחים שהתקבלו במוקד "קו החיים", להדרכות בנושאים של עבודה מסוכנת בגובה, אי־שימוש בציוד מיגון אישי ואי־הימצאות של מנהל עבודה באתר הבנייה.