ממלאת מקום מפקדת גלי צה״ל, גלית אלטשטיין, הוציאה היום מכתב מיוחד, בו הודיעה לאנשי מערכת התחנה כי יופחת העיסוק הפוליטי בתכניות המשודרות בגל"צ. אלטשטיין הדגישה כי העובדים ״יימנעו מקידום בדרך של התלהמות, הכפשה, ביזוי, לשון משתלחת החותרת תחת לגיטימיות של האחר או היעדר בסיס עובדתי״.

"במרכז העשייה יעמדו ייעודה של התחנה ואופייה כתחנת שידור ציבורית, כשלנגד עינינו המאזינים בכל חלקי האוכלוסיה", הוסיפה. אנשי גל"צ - עיתונאים ושדרים - יימנעו מקידום עמדות בדרך של התלהמות, הכפשה, ביזוי, לשון משתלחת החותרת תחת לגיטימיות של האחר, או העדר ביסוס עובדתי. הדברים נכונים לכלל השידורים, כולל משבצות פובליציסטיות",

אלטשטיין כתבה עוד: "גלצ תקפיד על שיח מכבד, מנומק וענייני בכל גזרות השידור הן כלפי המאזין, והן בין כלל המשתתפים בשידור – אנשי המערכת ואורחים. גלצ אינה רשת חברתית. חזקה עלינו לבדוק ולאמת מידע, לבקש תגובות ולהביאן בשידור, ולעשות הכל על מנת לשקף למאזין מורכבויות שונות".

המכתב מגיע על רקע דבריו של שר הביטחון גנץ, כי הוא תומך בסגירת התחנה: "אין מקום להפעלתה של גל"צ במתכונתה הנוכחית", והוסיף: "חיילי צה"ל צריכים להיות מרוחקים מכל עיסוק פוליטי שהוא, גל"צ הפסיקה להיות ממלכתית".