במחקר שביצע "מרכז אקורד – פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי" שבאוניברסיטה העברית במהלך יולי וספטמבר נבחנו ההשלכות של מהומות מאי, שבהן נרשמו עימותים אלימים רבים בין יהודים לערבים בעקבות היחסים בין שכירים ערבים ויהודים במדינה.

על פי הנתונים, שמתפרסמים לראשונה ב"מעריב", 85% מהערבים ו־54% מהיהודים מעוניינים לעבוד זה עם זה באותו צוות או ארגון. אף שמדובר במספרים יחסית נמוכים בצד היהודי, חל שיפור מסוים בהשוואה לסקר דומה שנערך ביולי. על פי הנתונים, במחקר הנוכחי עלה שיעור המוטיבציה של שני הצדדים לעבוד זה עם זה לעומת שיעורו בחודש יולי, כך שבקרב הערבים נרשמה עלייה של 5% ובקרב היהודים נרשמה עלייה של 7%.


מממצאי המחקר הנוכחי עולה כי יהודים וערבים שעובדים במקומות עבודה מגוונים מחזיקים בתפיסות, ברגשות ובעמדות חיוביים יותר זה כלפי זה לעומת עובדים במקומות עבודה לא מגוונים. עוד צוין כי "בעוד ש־49% מהיהודים במקומות עבודה לא מגוונים פוחדים מערבים, רק 36% מהיהודים שעובדים במקומות עבודה מגוונים חשים כך".


14% מהיהודים שעובדים עם ערבים דיווחו כי הם מעוניינים להשתתף בפעילות יהודית־ערבית למען שוויון וחיים משותפים, לעומת רק 3% במקום עבודה שאיננו מגוון. 78% מהערבים שעובדים עם יהודים מסרו כי חשוב להם שילדיהם יהיו חברים של יהודים, בניגוד ל־65% במקום עבודה שאינו מגוון. עם זאת, נמצא כי במקומות עבודה מגוונים יש יותר ערבים שדווקא חוששים מיהודים (27%) בהשוואה לערבים שעובדים במקומות עבודה לא מגוונים (14%).


החוקרת יארא נאסר ממרכז אקורד: "הסבר אפשרי לכך הוא כי ערבים המועסקים במקומות עבודה מגוונים נחשפו יותר מאחרים, במהלך אירועי מאי, לאיום ממשי על המשך עבודתם".

מנכ"ל מרכז אקורד רון גרליץ אמר: "זהו מחקר פורץ דרך, שמראה לראשונה קשר חיובי בין עבודה משותפת של יהודים ושל ערבים ובין עמדות כלפי הקבוצה השנייה, ובמידה משמעותית מאוד בקרב היהודים, וכל זאת גם לאחר אירועי מאי הקשים. המחקר הוא קריאת עידוד וחיזוק לכל העושים במלאכת קידום שילוב האזרחים הערבים בתעסוקה. על פי המחקר, מתברר ששילוב זה הוא גם צודק, גם חיוני לכלכלה וגם טוב לחברה בישראל".