איגוד הדייגים בישראל פנה לשר החקלאות עודד פורר בבקשה להורות על הקפאת המגבלות על הדיג, שלטענתו פוגעות קשות בדייגים.
במכתב התראה שנשלח באמצעות עו"ד אילן בומבך הודיע איגוד הדייגים כי אם התקנות ברפורמה, שנכנסו לתוקף בדצמבר 2016, לא יוקפאו בתוך 14 יום, תוגש עתירה לבג"ץ בבקשה שיורה על הקפאתן.

איגוד הדייגים דורש להקפיא לאלתר חמש הגבלות שהוטלו בעבר האוסרות על דיג במכמורת באזור שמצפון לקו חוף הבונים, דיג חופי בתקופת הרבייה, דיג במכמורת בחלק מחודשי השנה, דיג ברשת טבעת במרחק הקצר מ־500 מטר מהחוף ודיג במכמורת במקום שבו עומק המים פחות מ־40 מטר.

"מרכיבים ברפורמה פגעו ופוגעים באופן קשה ובלתי מוצדק בזכויות ובאינטרסים של הדייגים המקצועיים", נטען במכתב ההתראה ששיגר בומבך. עוד נכתב: "החלק הארי מאותם מרכיבים אינו מוצדק. מסיבות נוספות ובשל מכלול טעמים אלה יש להעביר מרכיבים אלה של הרפורמה מן העולם".

בהמשך המכתב נטען כי הרפורמה חייבת לעבור רפורמה מקיפה, עמוקה ומיידית. "לא בוצע מעקב רציף אחר דינמיקות של אוכלוסיות דגים שונות ברצועת החוף של ישראל, ואפילו לא הערכה שלמה של מלאי מיני הדגים השונים".

כמו כן, נכתב: "חוסר סבירותן של תקנות הדיג במתכונתן הנוכחית הוא קיצוני ואינו יכול להיות נתון במחלוקת. ברפורמה אין דבר זולת מגבלות דיג, כאילו הדגה אינה משאב טבעי בעל כוח התחדשות עצום הפועל בסביבה אקולוגית דינמית".

יו"ר איגוד הדייגים בישראל גיל ססובר טען כי יש להורות על הקפאת התקנות לאלתר עד לסיומה של בדיקה עצמאית ויסודית של הדרגים המקצועיים והמתאימים במשרד החקלאות.

לטענתו, בוועדת הכלכלה של הכנסת כבר נאמר בעבר במפורש על ידי מנהל תחום דיג ימי במשרד החקלאות כי לא נערך דיון מקצועי במשרד לקראת הרפורמה בדיג. "הרפורמה הזאת נולדה בחטא ללא כל קשר לדיג או לסביבה הימית, ולכן עליה להתבטל ויפה שעה אחת קודם", ציין.