הליגה נגד השמצה הציגה את מדד הלכידות החברתית של ישראל, הנערך זו הפעם השלישית, ועולה ממנו כי רוב מוחץ של בעלי הדעה בסקר, 76%, מאמינים שהחברה בישראל כיום מפולגת. מדובר בעלייה של 10% לעומת נתוני השנה שעברה.

הגורמים התורמים ביותר לפילוג, על פי הנשאלים, הם המנהיגות הפוליטית (81%), התקשורת החדשה (73%) והתקשורת המסורתית (68%). הגורם התורם ביותר לאחדות החברה בישראל, על פי הנשאלים, הוא צה"ל (63%).

במהלך הסקר אשר נערך על ידי מכון מאגר מוחות, נשאלו הנסקרים שאלות שונות במטרה לבחון את עמדותיהם כלפי מגזרים שונים בחברה הישראלית, דעותיהם ביחס להזדמנות הניתנת לכל מגזר בחברה הישראלית, מידת הלגיטימיות שהם מעניקים להפגנות ומחאות של ציבורים שונים בחברה הישראלית, השקפותיהם על לכידות חברתית בישראל ועוד.

מהסקר עולה כי הקבוצה המקופחת בישראל היא האתיופים, 27%, בעוד 22% סבורים כי אלו אזרחי ישראל הערבים. זאת ועוד, 55% מבין החרדים חושבים כי הקבוצה המקופחת היא הם. תחושת הקיפוח העצמי מבין כל הקבוצות חזקה במיוחד בקרב אזרחי ישראל הערבים, כש־68% מהם חושבים כך.