בית המשפט העליון קבע היום (שלישי) כי יש חובה לרשום בישראל נישואין אזרחיים שנעשו בזום על ידי מדינות זרות. המשמעות: מעתה ניתן יהיה לקיים טקס נישואין אזרחיים בישראל, כאשר הוא נערך כביכול בחו"ל דרך הזום.

בפסק הדין לעתירה שהגישה עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון נכתב: "בית המשפט העליון עמד על ההלכה המושרשת שמבחינה בין רישום הנישואין לבין שאלת תוקפם בדין המהותי. לפי הלכה זו, חובתו של פקיד הרישום להימנע מהכרעה בשאלות בדבר תוקפם או פסלותם המהותית של הנישואין. בהתאם להלכה זו, כמו גם לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה, כאשר מוצגת לפקיד הרישום תעודה ציבורית כדין, עליו ככלל לרשום את האמור בה ולהימנע מהכרעה בשאלות משפטיות מורכבות".

עוד צוין, כי "בית המשפט העליון קבע כי שאלת מקום עריכת טקסי הנישואין במקרה דנן היא שאלה שמעוררת סוגיות סבוכות שאין להן מענה בחוק או בפסיקה. בהקשר זה, ציין בית המשפט בין היתר כי טקסי הנישואין נערכו על פי חוקי מדינת יוטה, על ידי גורם מוסמך במדינה וכי בעקבות זאת הוציאה מדינת יוטה תעודת נישואין. סוגיית מקום עריכת הטקס, כאשר מתעוררות בהקשר זה שאלות סבוכות, אינה מסורה אפוא להכרעתו של פקיד הרישום, כפי שנפסק באופן עקבי במהלך עשורים רבים. משכך, היה עליו לרשום את בני הזוג כנשואים בהתאם לתעודה הציבורית התקפה שהוצגה לו. לבסוף הדגיש בית המשפט כי ההכרעה מוגבלת לשאלת רישומם של הנישואין במרשם האוכלוסין, ואין בה משום נקיטת עמדה בשאלת תקפם".

הרב עו"ד אורי רגב, מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, הביע סיפוק מהחלטת בית המשפט ואמר: "אנחנו מברכים על פסיקתו של בית המשפט העליון, אשר פותחת ערוץ נוסף של נישואין בפני אזרחי ותושבי ישראל, במציאות בה מדינת ישראל היא הדמוקרטיה המערבית היחידה בעולם אשר שוללת מאזרחיה את חירות הנישואין בשל דרישת המפלגות הדתיות".

עוד הוסיף רגב, כי "חשוב להבין כי מצד אחד אין בפסק הדין חידוש משפטי אלא המשכה של הלכה עקבית שבית המשפט פועל לפיה מזה ששים שנה. אך מאידך גיסא מדובר על פתיחת שערים רחבים בפני זוגות ישראלים אשר רוצים לממש את זכות הנישואין שלהם בין משום שמדינת ישראל מונעת מהם להינשא ובין משום שהיא שוללת מהם את האפשרות להינשא בטקס שוויוני ההולם את תפיסת עולמם ואורחות חייהם וזאת בשל הכפייה הדתית הקיימת עדיין במדינה, בניגוד לרצונו של רוב גדול בציבור היהודי בישראל. חדו"ש תפעל בהמשך לפסק הדין להפצת מידע וסיוע לציבור הרחב בדבר האפשרות להינשא בדרך פשוטה, זולה ומהירה זו, ובכך נמשיך ונתרום את חלקנו לקידום מימושה המלא של הבטחת מגילת העצמאות לחופש דת ומצפון לכל".

עו"ד שגיא אגמון, שייצג את חדו"ש בעתירה, ציין כי "הפסיקה האמיצה היום מבהירה שוב את חשיבותו העצומה של בית המשפט העליון לזכויות הפרט ולהגנה מול שרירות הרשויות, המוכנות פעם אחר פעם ללכת בניגוד לחוק רק כדי לשרת את עמדותיו הפוליטיות של השר המכהן.  היא מלמדת שוב עד כמה מסוכנות היוזמות להחלשתו של בית המשפט העליון והכפפתו להחלטותיהם של פוליטיקאים המתבטלים מול הכפייה הדתית. לכל זוג בישראל יש לאפשר להינשא בהתאם לאמונותיו ולאורח חייו, והגיע הזמן שישראל תתקדם למאה ה-21 ותאפשר נישואים אזרחיים לכל".

חבר הכנסת משה ארבל (ש"ס) מסר בתגובה לפסיקת בג"ץ: "בג"ץ היום במהלך פוליטי נוסף הוכיח שוב את נחיצותה של הרפורמה. ההכרה של בג״ץ ביום פורים בנישואין אזרחיים שבוצעו באפליקציית זום היא בדיחה עצובה על חשבונם של כל אזרחי ישראל - דתיים, מסורתיים וחילוניים כאחד, ומבטאת יותר מכל שאיפה לקידום ערכים של מדינת כל אזרחיה ומחיקת זהותה היהודית של המדינה".

יו״ר מפלגת ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן, התייחס בחשבון הטוויטר שלו לפסיקת בית המשפט: ״טוב שבית המשפט העליון התייצב מול הכפייה הדתית של דרעי וחבריו שמנסים להוביל אותנו למדינת הלכה".

חה״כ הרב גלעד קריב ('העבודה') ברך: ״פסק הדין מוכיח את התפקיד החשוב של בג״צ בהגנה על זכויות אדם בישראל. אין ספק שאם המהפכה המשטרית תצא אל הפועל, פסיקות כדוגמת זו לא תתאפשרנה, מה שיוביל להתחזקות דרמטית של המונופול האורתודוקסי".

רקפת גינסברג, מנכ"לית התנועה המסורתית: "הפסיקה מוכיחה שבית המשפט העליון דואג לזכויות המיעוט בסיטואציות בהן המחוקק נמנע מלחשוב על פתרון. בעוד מספר הזוגות הנישאים מחוץ לרבנות עולה משנה לשנה, ברור שאם הכנסת לא תמצא תשובה יהודית ופלורליסטית לבעיה, הציבור ימצא אותה בעצמו.  דרך הכפייה רק מרחיקה את עם ישראל מהיהדות ואת מדינת ישראל מהווייתה כמדינה יהודית ודמוקרטית".

כזכור, בעבר יו"ר ש"ס אריה דרעי הורה לרשות האוכלוסין לעצור טיפול ברישום נישואים בחו"ל שנעשו מהארץ באמצעות אפליקציית זום.