בית המשפט המחוזי תל אביב קבע היום (שלישי) כי חל איסור על לקיחת טלפונים ניידים מהנכנסים לישראל וחיפוש בהם, גם במקרים בהם "מסכימים" המתושאלים לבקשת אנשי הרשות למסור את הטלפונים לצורך כך. בית המשפט דן בסוגיה, לאחר שזוג שנחת לביקור בישראל נתקל בדרישה לחיפוש במכשירים האישיים שלהם. 

בכירה לשעבר ב"וואלה!": "אמרתי לאילן ישועה - 'אתה כמו האנס המתנצל'"
פרשיית מטעני החבלה בר"ג: כתב אישום הוגש נגד נאור סוכר ושניים נוספים

הזוג, במקור מאוקראינה, התיישבו בפולין והגיע לארץ לקראת חגיגות השנה האזרחית האחרונות. מסיבה לא ברורה, הם נלקחו לתשאול, נלקחו מהם המכשירים הניידים, ולבסוף סורבה כניסתם לישראל. בית המשפט קיבל את הערעור שהגישו בני הזוג. 

"הערעור מתקבל במלואו. פסק דינו של בית הדין לעררים מבוטל. הרשות תבטל כל רישום הנוגע לסירובה לאפשר למערערים להיכנס לישראל, ותסיר כל מניעה לכניסה עתידית שלהם", נכתב בדברי ההחלטה של בית המשפט. 

עוד הוסיפו: "הרשות תבהיר בדחיפות לכל בעלי התפקידים בנקודות הגבול כי חל איסור על לקיחת טלפונים ניידים מהנכנסים לישראל וחיפוש בהם, גם במקרים בהם "מסכימים" המתושאלים לבקשת אנשי הרשות למסור את הטלפונים לצורך כך. הרשות תישא בהוצאות המערערים ושכ"ט עו"ד בסכום של 15,000 שקלים".

תגובתם של עוה"ד תומר ורשה ואסף וייצן, שייצגו את המערערים: "מברכים על התקדים החשוב שקבע בית המשפט המחוזי, אשר לא רק קיבל את הערעור שלנו במלואו ביחס למשפחה, אלא מחייב מעתה ואילך את כל בקרי הגבול ומונע את הפגיעה הקשה בכל תייר שמגיע לישראל.. אנו סבורים שפסק הדין מקדם את מדינת ישראל. נמשיך לפעול לתיקון עוולות בתחום דיני ההגירה בישראל. בהמשך להצלחתנו בבג"ץ הפליטים מאוקראינה, שאסר על סגירת שערי המדינה בניגוד לדין, ידענו מראש שמדובר בזכות שאנו מחוייבים להילחם עבורה ובענין עקרוני שאנחנו חייבים להצליח בו נוכח הפגיעה הן במי שמבקשים להיכנס לארץ והן בתדמית שלנו כמדינה מתקדמת. נמשיך לפעול להגנה על זכויותיהם של אנשים ונגד פעולות שרירותיות ולא חוקיות".

בית המשפט המחוזי תל אביב: חל איסור על לקיחת טלפונים ניידים מהנכנסים לישראל וחיפוש בהם, גם במקרים בהם "מסכימים" המתושאלים לבקשת אנשי הרשות למסור את הטלפונים לצורך כך.