הכרעה בתיק סלומון טקה: גורמים בפרקליטות מציינים בפני 'מעריב' כי בטרם נקראה הכרעת הדין במלואה, יש מה להגיב על הכרעת הדין שכן, ההחלטה מתייחסת בפרשנות לנוהל הירי ומעמיד בסכנה התנהגות של כלל משתמשי הנשק. ואולם, בטרם בחנו את הכרעת הדין במלואה לא ימהרו לקבל החלטות שכן מדובר בסוגיה משפטית שחייבים לתת עליה את הדעת. 

אותם גורמים מבהירים כי לא התייחסו גם בסיכומים שהגישו לעדות הנערים בין אם הבינו ששיקרו או התבלבלו " התייחסנו בכתב האישום, או לראיות או לגרסת הנאשם ולא מעבר. לעניין האבנים, הנאשם ציין כי פגעו בו בין שתיים לשלוש אבנים. איש המז"פ אסף עבודה טובה ונלקחו רק האבנים הרלוונטיות. 

"הסוגיה הבעייתית העולה היא כי השופט קרא בצורה שלא כתובה את נוהל המשטרה לירי באוויר נתן פרשנות לנוהל המשטרה והציע לבצע שינוי בנוהל. הנאשם אמר בחקירתו שסבר כי כל הנערים לרבות הנאשם היה מלאך המוות בעיניו, הוא צפה שהנאשם והנערים התכוונו לחטוף את נשקו , היה הורג אותו ולאחר מכן היה יורה באשתו ובילדיו לרבות בתינוק בעגלה. 

הנאשם לא ידע להסביר בחקירה שלו, איך חלפו 19 שניות מאז שפרק את הנשק ופנה לעבר אשתו כשהוא מפנה גבו לעבר הנערים והמנוח למרות הסכנה שריחפה כלפיו לכאורה. יחד עם זאת בטרם נקראה הכרעת הדין במלואה, ועוד בטרם נחשפנו לדברי ההסבר של השופט, הנימוקים שהובילו אותו למסקנות לא נקבע החלטה בעניין שכן דעתנו כרגע אינה רלוונטית".