משפט ראש הממשלה בנימין נתניהו: ראש יאח"ה לשעבר כורש ברנור ממשיך גם היום (שלישי) את עדותו בחקירה הנגדית שמתנהלת על ידי עו"ד של ראש הממשלה עמית חדד.

מלחמה מול ישראל? לסינוואר יש אויב אחר שמדאיג אותו מאוד
שולפת זרועות: כך תתבצע המתקפה האיראנית נגד ישראל

חדד על הארי הרו: "איך אתה אומר לו שאתה יודע שיש מעשים פליליים? אתם גוף חוקר".

כורש: "יש חומרים שמבחינתי נתפסים כחמורים אז אני צריך מחובתי המקצועית לוודא שאין לו חומר קשה יותר".

חדד: "שאתה אומר שאתה יודע שיש מעורבות בפלילים ברור שזה לא 3H. אתה אומר 'אני יודע מה הסיפור תגיד לי מה הסיפור' אתה יודע מה הסיפור ושזה לא 3H".

כורש: "זה החלק השני וזה ההתרשמות שלי מהעד בניהם גם על אודליה כרמון".

חדד: "אתה טוען שיש תיק חמור נגדו, עד מדינה. אתה גורם לו להגיד דברים שיגרמו לו להוציא ממנו דברים שתומכים בתיק שלכם. אני אומר לך שאתה מאבד סבלנות אותו: 'אני צריך ללכת. יש לך משהו להגיד נגד אחרים? מה אתה ב10 שנים אחרונות כמה עבדת שם? אתה יכול להגיד לי על אירועים פליליים על אחרים? זה מה שאני צריך ממך. זה ההסכם. מה הדברים הפסולים שהיו כדי לדעת איזה סחורה יש לך? אני הולך איתך על הסכם. אני הולך איתך על דבר כבד. אני הולך לסגור לך את התיק'".

כורש: "אם אנחנו חוקרים...".

השופטת פלדמן: "אם אם אם". 

חדד: "האם היועמ"ש הותיר לך לקחת את הארי הרו ולהוציא ממנו דברים פוסלים על אנשים אחרים. אישר לך כן או לא?".

כורש: "הוא הותיר לי להיכנס אותו להסכם עד מדינה. זה משוואה כן וכך".

השופטת פלדמן: "כולל רשימת מעשים פסולים על אחרים?".

כורש: "זה עדות ניקיון בעגה המשטרתית שלנו. אני צריך לשמוע ממנו ולהתרשם ממנו שהוא לא אוגר חומר אצלו ואצל אחרים ואני השתמשתי בסגנון שלו כן. אבל זה המהות של הסכמי עדי מדינה".

השופטת פלדמן: "היה לך אישור של היועמ"ש?".

כורש: "ברגע שיש אישור על עד מדינה".

חדד: "אתה לא עונה על השאלה".

כורש: "התשובה היא כן".

חדד: "אז אני רוצה שתראה לי אישור של היועמ"ש שהוא מותיר לך לקחת את הארי הרו, לאיים עליו לקחת רשימה על אחרים בתמורה לסגירת התיק".

כורש: "לזה התשובה היא לא".

חדד: "מקודם התשובה היא כן ועכשיו התשובה היא לא".

חדד: "כשהתשובה של שפר לא מוצאת חן בעיני משולם הוא מאיים על שפר ואומר לו שהוא יאשים אותו בשיבוש הליכי משפט
'אומר לך בצורה הכי נקייה. אנחנוו צריכים לשמוע ממך כמו מאחרים לדברים שנחשפת. כי בסוף לנו זה יהיה לא נעים כל הסיטואציה. לא רוצים להגיע למקומות האלה. בוא נכשיל אותו על שיבוש כי הבן אדם לא מספר את הכל'.

כורש: "מניח שקראתי"

חדד: ".קראת למומי?"

השופט בר עם: "ההתנהלות הזו מקובלת עליך?"

חדד: "אני אומר לך שהיה קשר ישיר בין עורך הדין של הארי הרו לשי ניצן כל הזמן. אתה מכיר קשר כזה?"

כורש: "אני לא מכיר את זה".

חדד: "ב-14.6 שהארי הרו אומר לך 'תן לי רמיזה, תרמזו לי, אני אספר. תגידו לי מה אתם רוצים ואני אספר' זה לא עוצר אותכם אתה ממשיכים ללכת בנתיב המסוכן הזה".

כורש: "כשאני ראיתי, אני הבנתי ועצרתי. לא רציתי שיגיד דברים כדי לרצות... התרשמתי שהוא כבר נחקר בעבר ולכן הוא מכווץ ומכונס ודבר שני או שזה אופיו או דברים אחרים הוא קמצן במילים. אני צריך לשאול אותו כדי לקבל אינפורמציה. הגרסה שאני מקבל ממנו לא עשירה ולא מקובלת ולכן התרשמתי מה שהתרשמתי ועצרתי את זה".

חדד: "האם התרשמת שזה עד שנמצא במצוקה ועלול לספר לכם דברים לא נכונים כדי למלט את עורו ולכן עצרתם את זה?".

כורש: "בשלב הזה כן".