משפט ראש הממשלה: ראש יאח"ה לשעבר, תת-ניצב כורש ברנור, המשיך היום (שלישי) למסור את עדותו במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"המטרה בדרך - צריך להוריד אותה": סיפור הגבורה של רס"ן נ' במתקפת איראן
"קחו את החוק לידיים": הפתרון של הסנאטור להפגנות הפרו-פלסטיניות

חדד: "אין באזהרה של ראש הממשלה רמז לעבירות האלה שמופיעות ולא קיבלתם עליהם אישור יועמ"ש לחקור".

כורש: "אם אין אז אין".

חדד: "ביקשתם האזנת סתר לנתן אשל במקביל לפעולות נוספות. אילו פעולות חקירה נוספות ביצעתם כפי שהתחייבתם לבית המשפט על מנת לקבל את הצו הזה?".

כורש: "זימון עדים".

חדד: "אני אומר לך שאין פעולת חקירה אחת".

כורש: "ביקשנו פעולות חקירה שלא אושרו".

חדד: "אתם מטעים את בית המשפט, אומרים לו שבמקביל להאזנת הסתר אתם מבצעים פעולות חקירה נוספות. אתם לא אומרים שביקשתם ולא אישרו לכם".

כורש: "אנחנו לא מטעים".

חדד: "להאזין לנתן אשל אישרו לכם למרות שזה חמור, ופעולות אחרות לא?".

כורש: "אמרתי".

חדד: "אתם רוצים למעשה להאזין למר נתניהו כי אתם אומרים שאשל מוסיף ומקיים קשר עם החשוד העיקרי".

כורש: "לא". 

השופט בר עם מקשה: "בשיחה עם נתן אשל לא סביר שיעלה גם קולו של מר נתניהו?".

כורש: "אני יכול להעריך שיעלו שיחות אך הם יהיו תחת חיסיון".

חדד: "אתה מסביר גם למה יש סיכוי גבוהה להשיג ראיות כי יש אינדיקציות לכך שאשל מקיים קשר עם החשוד העיקרי".

כורש: "אני לא מאזין לנבחרי ציבור אחרים".

חדד: "זה לא נכון. הצו הזה נועד להאזין לראש הממשלה ואתה מאזין לשיחות בין נתן אשל לראש הממשלה".

כורש: "לא!".

חדד: "למה השיחות בניהם מופיעים בקטגוריה של איסוף ראיות?".

כורש: "אני מציין את הרגישות בפני בית המשפט".

חדד: "אמרת לי שהתרשמת מהעיניים של מילצ'ן. כך אמרת לנו אתמול. אתה אומר שאתה לא מראה את זה למילצ'ן אתה אומר שזה לא רלוונטי  למרות שיש מכתבים שמראים על חברות קרובה. למה הנחת שאין חברות במקום לנסות לבדוק את זה?".

כורש: "מילצן אמר בצורה חד משמעית".

חדד: "לא עשית שום פעולות חקירה בעקבות המסמכים האלה".

כורש: "לא".

חדד: "עוד דבר שלא עשית זה לשאול את כל אנשי נתניהו מה טיב החברות בין מילצן לנתניהו תאשר לי בבקשה שלא שאלת את הארי הרו על החברות בניהם. את פילבר למה לא שאלתם בנושא".

כורש: "לא זוכר".

חדד: "שניהם אמרו פה שהם החברים הכי קרובים. מה המתודולוגיה שלך בתיק הזה? כל ראיה סותרת להתעלם ממנה?".

חדד: "אתה יודע מי נכח באירוע בלוס אנגלס? ראש הממשלה וגיל שפר והארי הרו נכחו שם את היודע את זה?".

כורש: "לא זוכר".

חדד: "יש עוד מישהו שיכול לספר לך על החברות בניהם מידיעה אישית. *מראה תמונה עם יוסי כהן והיועמש עצמו*. היועמש אמר לכם פעם שיש לו ידע אישי על החברות הזו?".

כורש: "לא זוכר דבר כזה".

חדד: "לא ביקשתם ממילצן את המכתב הזה למה".

כורש: "לא זוכר".

חדד: "בבריטון מילצן מסר את המכתב הזה. מכתב ביום הראשון שהוא נסמך לתפקיד לכן זה מלמד אותנו על טיב הקשר ביניהם עוד לפני שרוהמ היה רוהמ. גם אז בגלל ההכנה הוא קרא לו dear brother? אם מה שמילצן והדס אומרים לכם ב2017 זה שקר זה נתון שצריך לבדוק את זה או לא?".

כורש: "התשובה היא כן".

חדד: "רוהמ אמר בשיחות שלו ש90% מהשיחות מי שיוזם זה מילצן. זה מלמבד שהטענה שהם לא חברים זו טענה לא נכונה".

כורש: "לא בדקנו את זה".

חדד: "אתם מזמינים את מילצן שהוא נמצא עם הדס החוקרים מדברים איתו ועם הדס ופתאום אנו מקבלים גרסה שהיא בעליל לא נכונה בהעתק הדבק של הדס ביחס לחברות ואתם לא מבינים שאתם בתיאטרון בובות".

כורש: "הוא משנה ובסוף אומר תגידו לביבי אני לא בגד".

חדד: "למה לא בדקתם את שינוי הגרסה?".

כורש: "יכול להיות לחצים פנימיים של העד".

חדד: "יכול להיות מהרבה סיבות. למה לא לבדוק? להציג לו את מה שראש הממשלה אומר להציג לו את המסמכים ולבדוק אילו מהגרסאות היא לא אמת?".

כורש: "לא היה לנו 3 ימים".

חדד: "עצרתם את החקירה או לא?".

כורש: "החקירה לא הייתה אמרוה להיות 3 ימים אתה מוסיף ימים לוגיסטיים.. אמרנו ליועץ והוחלט לעצור אותה ולחזור לארץ".

חדד: "אתה סותר את עצמך כי אמרת שלא עצרתם ועכשיו אתה אומר שעצרתם".

יאיר לפיד מוסר עדות במשפט נתניהו (צילום: רויטרס)