המילה האחרונה עדיין לא נאמרה בפרשת רצח הילדה תאיר ראדה: בית המשפט העליון אישר היום (שלישי) לרומן זדורוב, שמרצה מאסר עולם לאחר שהורשע בביצוע הרצח, ארכה לצורך הגשת בקשה לקיים בעליון דיון נוסף בהרכב מורחב בעניינו. את הבקשה יוכלו להגיש באי כוחו של זדורוב בתוך 45 ימים מהיום.מאז הורשע זדורוב פעם נוספת על ידי שופטי בית המשפט העליון, לפני כשבועיים, הוא החליף את סנגוריו. בערעור לעליון ייצג אותו עורך דין מהסנגוריה הציבורית ואילו עכשיו נרתם לשלב הבא במלחמתו של זדורוב עורך הדין ירום הלוי, סנגור מוכר בתחום המשפט הפלילי, שמסר כי "קיבלתי על עצמי את הייצוג של זדורוב, לצערי קצת מאוחר". לצורך הגשת בקשה לדיון נוסף ביקש עורך הדין הלוי ארכה של 75 יום, כדי ללמוד את התיק המורכב.הפרקליטות הסכימה חלקית, לארכה של 15 ימים. היום קבע בית המשפט העליון, כי הבקשה תוגש בתוך 45 ימים. בהחלטתה ציינה כי לקחה בחשבון, מצד אחד, "את היקפו החריג של ההליך ומורכבותו, את חלופי הייצוג, את העובדה שהבקשה הוגשה טרם חלוף המועד להגשת העתירה, ואת הסכמתה החלקית של המשיבה. אולם מן הצד השני יש לתת משקל לפרק הזמן הקצר הקבוע בדין לשם הגשת עתירה לדיון נוסף".לצדו: אחותו של רומן זדורוב מספרת על החיים בצל הפרשהבבקשה לדיון הנוסף יטען שוב זדורוב כי לא הוא זה שרצח את תאיר ראדה בתא השירותים בבית ספרה בקצרין, בדצמבר 2006. זדורוב הורשע כבר שלוש פעמים ברצח, אולם בערעור האחרון היו השופטים חלוקים בדעתם בעניין ההרשעה. השופט יורם דנציגר היה היחיד מבין שלושת השופטים שסבר כי יש לזכות את זדורוב מחמת הספק. סביר להניח שהבקשה לדיון נוסף תתבסס, בחלקה לפחות, על דעתו של דנציגר.