ניצחון גדול לאב הבית לשעבר במעון ראש הממשלה, מני נפתלי, אשר הגיש תלונה לבית המשפט לעבודה לאחר שטען כי הופרו תנאיו כעובד במקום, וכי סבל לאורך הדרך מהתנהגות שפגעה בו. נפתלי זכה בסכום של כ-173 אלף שקלים, 75 אלף ש"ח מהם על הפרת חוק איסור לשון הרע, 80 אלף ש"ח בגין עוגמת נפש ועוד הוצאות משפט, שישלימו את הסכום.

בפסק הדין נכתב כי "התובע עבד כאב בית במעון ראש הממשלה במשך כ-20 חודש, מ-2011 ועד אוגוסט 2012, אז התובע התפטר מעבודתו במעון. לטענתו הבטיח לו מר סיידוף, סמנכ"ל מבצעים ונכסים במשרד ראש הממשלה כי יקבל תקן קבוע בתפקידו זה, וכי מדובר בהבטחה מנהלית שהופרה. לחלופין, טוען התובע כי הוטעה לחשוב כי יקבל תקן כאמור, והתקשר בחוזה מתוך אמונה כי המבטיח יעמוד בהבטחתו ולא כך היה.

"כמו כן טוען התובע כי יחסי העבודה בין גברת נתניהו לעובדים המועסקים במעון והוא בכללם, היו בלתי נסבלים ומשפילים, ועלו כדי העסקה פוגענית. בגין נזקים ממוניים ובלתי ממונים שנגרמו לתובע בשל הפרת הבטחה מנהלית או התחייבות שלטונית או הטעיה, והעסקה פוגענית, זכאי התובע לפיצוי. כמו כן טוען התובע כי בדברים שאמר ראש הממשלה בראיון בערוץ 2 הוא הפר את הוראות חוק איסור לשון הרע, וגם בשל כך הוא זכאי לפיצוי.

"טענת התובע כי ניתנה לו הבטחה מנהלית כהגדרתה נדחתה, שכן מר סיידוף לא היה מוסמך לתת הבטחה מנהלית כאמור, ואין לאכוף החלטה שניתנה בחוסר סמכות. עם זאת התקבלה טענת התובע כי הוטעה לחשוב כי יקבל תקן קבוע. התובע אכן ידע כי הוא מועסק כממלא מקום, וכי עליו לגשת למכרז כדי לאייש משרה תקנית של אב בית במעון, ואולם איש לא אמר לו כי לא יפורסם כלל מכרז למשרה שהוא ממלא, וכי גם אם יפורסם מכרז, הוא לא יוכל לגשת אליו משום שאין לו תואר אקדמי, וכי בסופו של דבר תהפוך המשרה למשרת אמון, אך אין כל כוונה להעסיקו במשרה זו.

"בנוסף הפרה המדינה את הוראות חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002. בשל כך ובשל הטעייתו נפסק לתובע פיצוי בסך של 75,000 ש"ח".

שרה נתניהו. צילום: מרק ישראל סלם

"התנהגות מטרידה ומשפילה"


לאחר מכן המשיכה השופטת דיתה פרוז'ינין בפסק הדין ומתחה ביקורת חסרת תקדים על אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו: "מדובר בהתנהגות מטרידה ומשפילה שאינה פיזית, המופנית כלפי עובדים באופן חוזר ונשנה. התנהגות זו נושאת פנים רבות ובכלל זה פגיעה בעובדים באמצעים מילוליים (צעקות ביקורת לא מוצדקת וכד'), פגיעה במעמדם של העובדים ומתן משימות משפילות, ניטור יתר, בקרת יתר, דקדקנות יתר, הפגנות שליטה והתנהגות אימפולסיבית והרסנית. אין מדובר במקרה חד פעמי אלא בחשיפה מתמשכת למעשים מעין אלה". 

לפני בית הדין הובאו עדויות רבות המצביעות על כך שבמעון שררו תנאי העסקה פוגעניים בגין התנהגותה של גברת נתניהו ויחסה אל העובדים. אלה כללו דרישות מוגזמות, העלבות, השפלות והתפרצויות זעם. כמו כן נדרשו העובדים לעבוד שעות רבות וחריגות. בשל כל אלה תחלופת העובדים במעון ראש הממשלה הייתה גבוהה, ושרר בה מחסור כרוני בכוח אדם. היותו של המעון סביבת עבודה ייחודית ומורכבת אינה מצדיקה העסקה פוגענית. 

"חומר הראיות שהוצג לפני בבית הדין מצביע על העסקה פוגענית חמורה, המצדיקה פיצוי בשיעור גבוה. ואולם מאחר שהחוק למניעת התעמרות בעבודה עבר בקריאה טרומית בלבד, נפסק הפיצוי בסך של 80,000 ש"ח בגין עגמת נפש. כמו כן, נפסק כי על המדינה לשאת בתשלום פיצוי זה, שכן על המדינה כמעסיק מוטלת החובה לדאוג לרווחתם של העובדים, ולספק להם סביבת עבודה השומרת על כבודם כאדם וכעובד, ומאפשרת ביצוע העבודה באווירה רגועה, ונטולת התעמרויות".

"חובה זו נובעת מחוזה העבודה בין העובד למעסיק, מהחובה לבצעו בתום לב, מהזכויות שנקבעו בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ומתקנת הציבור. נפסק כי לא התקיימו יחסי עובד-מעביד בין התובע לבין הנתבעים האחרים בתיק זה".