בג"ץ הורה היום (שני) באופן סופי על מימוש צווי ההריסה שהוצאו לתשעה מבנים בעפרה, שנבנו על קרקע פלסטינית פרטית. השופטים דחו את בקשת התושבים, לאטום את המבנים במקום להרוס אותם, על מנת למצות את ההליכים בעניינם בהתאם לחוק ההסדרה החדש. בפסק הדין כתבה נשיאת בית המשפט העליון, מרים נאור, כי החוק "לא חל על מבנים ביישובים שבתוספת שניתנו בעניינם צווים שיפוטיים או פסקי-דין" ומתחה ביקורת על התושבים, שלדבריה, ניסו להכניס את החוק "בדלת האחורית".

בפברואר 2015 קבע נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אשר גרוניס, כי על המדינה לממש צווי הריסה נגד תשעה מבנים בלתי חוקיים שהוקמו בהתנחלות עפרה, בהכרעה בעתירתם של "יש דין" וב"צלם", יחד עם תושבים פלסטינים מהכפרים בסביבה. השופט הורה לבצע את הצווים בתוך שנתיים. סמוך לתום המועד, ביקשו התושבים מבג"ץ לדחות את הפינוי בשלושה חודשים. השופטים לא קיבלו את טיעוניהם, אולם הסכימו, "הרבה לפנים משורת הדין", לאפשר לצדדים להיערך לפינוי, וקבעו כי המבנים ייהרסו ב-5 במרץ.

כשבועיים לפני המועד האחרון, הגישו התושבים בקשה נוספת – לאטום את הבתים במקום להרוס אותם, בטענה כי החוק החדש פותח פתח להסדרתם. היום, כאמור, דחו הנשיאה נאור והשופטים אליקים רובינשטיין ויצחק עמית, את הבקשה. "משניתן פסק-דין חלוט המורה על מימוש צווי ההריסה לתשעת המבנים מושא דיוננו, החוק כולו לא חל עליהם ולא ניתן להסדירם מכוחו", כתבה נאור.

"החוק לא שינה איפוא את המצב המשפטי ביחס לתשעת המבנים, הוא אינו עולה כדי שינוי נסיבות רלוונטי וממילא אינו מהווה עילה לשינוי מהותי בפסק הדין. גם אין מקום לטענה שלפיה כיבוד המחוקק ומדיניותו החדשה מחייבים את בית המשפט לשנות את פסק הדין. טענה זו, המבקשת למעשה להכניס ב'דלת האחורית' את הצעת החוק בנוסחה הקודם, עומדת בניגוד לחוק כפי שהתקבל בסופו של דבר בכנסת ויש לדחותה".

"הפוליטיקאים לא יוכלו להסתתר עוד מאחורי בג"ץ"

מהיישוב עפרה נמסר בתגובה להחלטת השופטים כי "כצפוי בג"ץ דחה את בקשת עפרה למנוע עוול וחורבן לשם חורבן. בג"ץ הוכיח שהוא מנותק מהעם ומחוש הצדק הטבעי. יש לנו תביעה נוקבת כלפי ראש הממשלה והשרים ליברמן בנט ושקד. לא תוכלו להסתתר עוד מאחורי בג"ץ. זו העת ליישם מיידית את חוק ההסדרה, לאשר תב"ע לעפרה ולהציל את ההתיישבות מציפורני השמאל ובג"ץ. לשם כך נבחרה ממשלה לאומית שרוממות ההתיישבות בפיה".

מארגון יש דין, שהגיש את העתירה נמסר: "טוב עשה בית המשפט שלא נתן יד לניסיון להמנע מביצוע פסק הדין, ולניסיון לעשות שימוש בחוק ההסדרה מהדלת האחורית. תשעת הבתים נבנו שלא כחוק על קרקע פלסטינית פרטית, ולכן הטענות שניתן להכשיר בנייה עליה משוללות כל יסוד".

במקביל, דן היום בג"ץ בעתירה לפינוי המאחז עדי עד, בטענה כי אף הוא נבנה בחלקו על קרקע פלסטינית פרטית. השופטים, בראשותה של הנשיאה נאור, הורתה למדינה להגיש בתוך שבעה ימים הבהרות לגבי לוח הזמנים לבקשתה להכשיר בדיעבד את המאחז.