ועדת השחרורים שליד שירות בתי הסוהר החליטה אתמול לאשר למחבל היהודי עמי פופר להתייצב בפני הוועדה, במסגרת בקשה שהגיש לקיצור שליש מעונשו ושחרורו מהכלא. זאת, אם ישלים טיפול שיקומי בן חודשיים בטרם יתקיים הדיון. לנוכח חוות הדעת החיובית של ועדת השחרורים על שיקומו הממושך של האסיר פופר ושהותו ללא דופי באגף השיקום של כלא מעשיהו, גוברת ההערכה כי פופר יזכה לשחרור מוקדם מהכלא.

בשנת 1990 נידון פופר, שאחראי לטבח של שבעה פועלים פלסטינים ופציעתם של 11 פועלים נוספים בעת שהמתינו בטרמפיאדה, לשבעה מאסרי עולם, שירוצו בחופף וכן לעונש של 20 שנים שירוצה במצטבר. מאוחר יותר קוצב עונשו על ידי נשיא המדינה עזר ויצמן ל־40 שנות מאסר.

בחלוף 27 שנים, שבמהלכן עבר טיפול שיקומי ממושך וזכה לצאת לחופשות, תוך שהתנהגותו, לדברי שירות בתי הסוהר, הייתה ללא דופי, זכה פופר להערכה מצד מפקדי הכלא וסוהרים בשב"ס. לפיכך, החליט פופר להגיש בקשה לוועדת השחרורים שליד שירות בתי הסוהר לקצר שליש מעונשו ולשחררו מוקדם מהצפוי.

כאמור, אתמול החליטה הוועדה כי מדובר בבקשה ראויה, אך כדי שאפשר יהיה לדון בה על האסיר פופר להשלים הליך טיפולי שיקומי בחודשיים הקרובים ולאחר מכן יתקיים הדיון בעניינו. גורמים בשב"ס מעריכים כי גם הפרקליטות אינה מתנגדת לשחרורו המוקדם של פופר ולכן לא יהיה מנוס אלא לכבד את בקשתו ולשחררו 13 שנים לפני המועד שנקבע בעניינו.