הממשלה והכנסת לא יוכלו לקבוע תקציב דו-דנתי למדינה - כך קבעו היום (רביעי) שופטי בג"ץ. ההחלטה התקבלה בעתירת המרכז האקדמי למשפט ועסקים ובית המשפט בהרכב שבעה שופטים קבע, פה אחד, כי יש לקבוע "התראת בטלות", כך שהגם שאין פוגעים בחוק יסוד הוראת השעה הקיים, ככל שיתבקש לחזור עליו או על שכמותו בעתיד, צפויה "הוראת שעה" נוספת להתבטל.העתירה כוונה נגד תקפותו של חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018, בו נתבקש לשנות, באופן זמני, את חוק יסוד: משק המדינה. החוק הנתקף קובע, כי תקציב המדינה לשנים הללו יאושר על ידי הכנסת יחד כתקציב דו-שנתי, חלף ההוראה הקבועה בחוק יסוד: משק המדינה, המחייבת אישור התקציב מדי שנה בנפרד. כינונו של תקציב דו-שנתי, על דרך הוראת שעה בחוק יסוד נעשה זו הפעם החמישית.בעתירה נטען כי הכנסת פעלה בחוסר סמכות משקיבלה את התיקון האמור במסגרת הוראת שעה ומכאן כי יש לקבוע שהתיקון בטל או לחלופין חסר תוקף. לדעת הממשלה והכנסת, מנגנון ההתכנסות שהוסף להוראת השעה מצריך בחינה מחודשת של אפשרות התקציב הדו-שנתי, ומכאן הצורך בהוראת שעה. עוד נטען כי פסילת חוק יסוד על ידי בית משפט זה היא צעד דרסטי, שמעולם לא נעשה בו שימוש.


אליקים רובינשטיין. חלק מהרכב השופטים. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90אליקים רובינשטיין. חלק מהרכב השופטים. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90


בפתח ההכרעה ציין השופט (בדימוס) אליקים רובינשטיין, כי המקרה מציף שתי מגמות מדאיגות בדמוקרטיה הפרלמנטרית הישראלית: ירידת קרנה של הכנסת כגוף המפקח על פעילויות הממשלה ופיחות במעמדם של חוקי היסוד, טקסטים חוקתיים, המוצא את ביטויו הן בהוראות שעה שונות המבקשות לתקן את חוקי היסוד באופן זמני וללא דיון ציבורי מספק, משל הם ככל חוק ולא מסמך חוקתי, הן – בהקשר הרחב יותר – באי השלמת חוקת המדינה.

נפסק, כי תיקון חוק יסוד באמצעות הוראת שעה, פעם אחר פעם אחר פעם ובנסיבותינו הקונקרטיות, עולה כדי שימוש לרעה בחקיקת היסוד. נאמר כי מנגנון ה"התכנסות" שנוסף אינו מצדיק לכשעצמו הוראת שעה נוספת. מנגנון זה אינו משנה את העיקר, והוא שמדובר בתקציב דו-שנתי המגיע לאישורה של הכנסת פעם בשנתיים, בניגוד לכתבו ורוחו של חוק היסוד ולפרקטיקה המקובלת מקדמת דנא, לפני חוק היסוד ולאחר כינונו.

"אשר לסעד, נקבע פה אחד כי אין להורות על ביטול התיקון שלפנינו, נוכח חדשנות הביקורת על חקיקת יסוד של הכנסת וההשפעה הקשה שיכולה להיות לביטולו של תקציב המדינה במהלך שנת התקציב; חלף זאת, מצא ההרכב להוציא 'התראת בטלות', דהיינו, להוציא 'כרטיס אדום', ולקבוע כי לדעת בית המשפט אין עוד מקום לתקן את חוק היסוד ולכונן תקציב שאינו חד-שנתי על דרך הוראת שעה; וככל שכך ייעשה, עלול הוא להיות צפוי לביטול על פי התראה זו".